____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

РІПКИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ 04412583

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Місцезнаходження юридичної особи: 15000, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Ріпки,

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

вул. Святомиколаївська, буд. 92, тел. (04641) 2-15-01, 2-17-40 електронна пошта: r.s-rada@ukr.net

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

2.1 Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність: «Будівництво полігону для твердих побутових відходів в смт Ріпки Чернігівської області» Коригування.

Планована діяльність передбачає будівництво полігону для твердих побутових відходів з господарською зоною та інженерними спорудами. Будівництво полігону передбачається чотирма  пусковими комплексами.

Технічна альтернатива 1.

Для захоронення твердих побутових відходів проектом передбачається улаштування 4-х карт. Спорудження кожної карти передбачається шляхом влаштування котловану з заглибленою частиною 1,5-3,0 м з ухилом днища 0,002 для забезпечення збирання фільтрату. Укладання ТПВ на карті здійснюється методом «насування» 3-ма ущільненими шарами, товщиною по 2,0 м кожний з ізоляцією ґрунтом товщиною 0,25 м між шарами та зовнішнім покриваючим шаром ґрунту товщиною 0,6 м по зовнішнім укосам. Загальна висота полігону з урахуванням рельєфу коливатиметься в межах 6,5-8,1 з ухилом 0,003 в сторону зовнішніх укосів. Додатково планується будівництво під’їзної дороги протяжністю 125 м, шириною 8 м з проїзною частиною шириною 4,5 м, будівництво господарської зони у складі виробничо-побутового вагончика, відкритої стоянки для механізмів, мийки техніки, механізмів та контейнерів згідно ТП 816-2-1 продуктивністю 1,38 м3/год (0,4 л/с), вбиральні, контрольно-дезінфікуючої зони, водозабору пожежної техніки, будівлі пересувної електростанції з дизель-генератором 10 кВА.

Після закриття полігону передбачається його рекультивація під пасовища.

Технічна альтернатива 2.

Спорудження кожної карти шляхом влаштування котловану з заглибленою частиною з заглибленою частиною 4,0-6,0 м з ухилом днища 0,002. Укладання ТПВ 3-ма ущільненими шарами, товщиною по 2,0 м кожний з ізоляцією ґрунтом товщиною 0,25 м між шарами методом «штовхання» під укіс висотою 2,0 м для двох нижніх шарів та методом «насування» робочого прошарку висотою 2,0 знизу нагору для верхнього шару. Закладання загальної висоти полігону в розмірі 2,6-3,1 м з зовнішнім покриваючим шаром ґрунту товщиною 0,6 м по зовнішнім укосам та верху полігону.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

За межами населених пунктів на північний-схід від смт Ріпки на відстані 560 м від найближчої житлової забудови, на земельній ділянці загальною площею 3,76 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

За межами населених пунктів на південний-схід від смт Ріпки на відстані 640 м від найближчої житлової забудови на земельній ділянці загальною площею 3,5 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 3

За межами населених пунктів на північний-захід від смт Ріпки на земельній ділянці загальною площею 1,091 га

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічна направленість планованої діяльності спрямована на поліпшення соціальних умов життя місцевого населення шляхом централізованої утилізації твердих побутових відходів, зменшення негативного впливу на довкілля шляхом належної організації місця захоронення ТПВ, створення нових робочих місць з метою працевлаштування місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

 Загальна місткість полігону - 70 тисяч м3 або 46,9 тисяч тонн, в тому числі по кожному пусковому комплексу (далі п.к.) І-ІV - 17,5 тисяч м3 або 11,73 тисяч тонн кожний. Загальна площа полігону 3, 76 га, в тому числі по пусковим комплексам І п.к. - 2,23 га, ІІ п.к. - 0,5 га, ІІІ п.к. - 0,46 га, ІV п.к. - 0,57 га. Загальна площа ділянки складування ТПВ - 1,75 га, в т.ч. І п.к. - 0,45 га, ІІ п.к. - 0,45 га, ІІІ п.к. - 0,40 га, ІV п.к. - 0,45 га. Загальний термін експлуатації полігону 20 років, в тому числі по кожному пусковому комплексу 5 років. Режим експлуатації полігону ТПВ 365 днів на рік. Режим захоронення відходів 253 днів на рік, 1 зміна на добу тривалістю 8 годин.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження:

- обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих речовин у атмосферному повітрі;

- обмеження обсягів і концентрацій ЗР у поверхневих та фільтраційних стічних водах;

- обмеження обсягів приймання та накопичення відходів;

- обмеження доступу фільтраційних вод до підземних, ґрунтових та поверхневих вод;

- обмеження зони впливу полігону твердих побутових відходів на довкілля в цілому.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

- обмеження мінімального розміру нормативної санітарно-захисної зони;

- обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони;

- обмеження рівнів шуму;

- обмеження розповсюдження синантропних видів тварин, шкідників та комах.

Містобудівні обмеження:

 • обмеження меж землевідведення;
 • обмеження протипожежних розривів.

Обмеження технологічного процесу:

- обмеження типів та класів небезпеки відходів, що приймаються на полігон;

- виконання операцій щодо захоронення відходів у відповідності до технологічного регламенту.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Обмеження розміщення полігону згідно ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування. Санітарно-епідеміологічні обмеження нормативної санітарно-захисної зони згідно «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 в розмірі 500 метрів.

Найближча межа житлової забудови знаходиться в західному напрямку на відстані 560 м від межі полігону. Межа лісу (урочище Корчі) в північному напрямку на відстані 50 м від межі полігону, що відповідає вимогам п.2.3 ДБН В.2.4-2-2005.

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні обмеженням щодо територіальної альтернативи 1.
Найближча межа житлової забудови на західному напрямку на відстані 660 м від межі полігону. Землі сільськогосподарських угідь без розривів межують з територією полігону з усіх сторін.
щодо територіальної альтернативи 3
Аналогічні обмеженням щодо територіальної альтернативи 1.
Найближча межа житлової забудови в східному напрямку на відстані 346 м від межі полігону. Наявність заболочених земель.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Для захисту навколишнього середовища передбачається:

- улаштування твердого герметичного покриття в місцях руху транспортних засобів для захисту ґрунту від забруднення;

- улаштування 4 карт складування ТПВ (І-ІV пускові комплекси) з вийманням та тимчасовим складуванням ґрунту по периметру, який в подальшому використовуватиметься для ізоляції шарів ТПВ, що виключає необхідності в додаткових сторонніх об’ємах ґрунту;

- улаштування протифільтраційного екрану з геомембран «GeoSvit» НDPE-0,6 в 1 шар товщиною 0,6 мм з захисним шаром ґрунту товщиною 0,5 м по дну і укосам котловану карти складування ТПВ та по внутрішнім укосам захисного валу з коефіцієнтом фільтрації 10-9 м/с для захисту підземних та ґрунтових вод від потрапляння фільтрату;

- улаштування захисного валу з коефіцієнтом закладання укосів 1:25 та шириною по дну 1,0м загальною довжиною 617 м та площею 0,53 га, для захисту території полігону від затоплення поверхневими зливовими та талими водами;

- влаштування тимчасових захисних валів висотою 1,5 м між картами ТПВ для попередження попадання фільтрату за межі ділянки складування  з укладанням протифільтраційного екрану з геомембран «GeoSvit» НDPE-0,6 в 1 шар товщиною 0,6 мм по внутрішньому укосу валу;

- улаштування нагірного каналу довжиною 561 м та площею 0,53 га для організованого відведення поверхневого стоку в пожежну водойму;

- улаштування герметичного вигрібу для захисту ґрунтових вод від забруднення стічними господарсько-побутовими водами з періодичною утилізацією на селищних очисних спорудах;

- улаштування мийки техніки, механізмів та контейнерів згідно ТП 816-2-1 «Площадка для мойки машин с оборотным водоснабжением» з організованим збиранням і очищенням стічних вод на локальних очисних спорудах з ефективністю очищення по зважених речовинах 97% та по нафтопродуктам - 95% з організованою утилізацією осаду від процесів очищення;

- складування відходів на кожній карті шарами висотою по 2,0 м з ізоляцією кожного шару ґрунтом товщиною 0,25 м для захисту повітряного середовища, суміжних територій від легких фракцій сміття та попереджання виходу на поверхню комах та інших шкідників, які розмножуються в відходах.

Для мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій передбачається:

- забезпечення стійкості укосів захисного валу та каналу шляхом посіву багаторічних трав по шару родючого ґрунту 0,1 м;

- улаштування протипожежної водойми площею 0,17 га та загальним об’ємом 1,1 тисяч м3;

- улаштування в господарській зоні полігону засобів гасіння пожежі – пожежного щита з комплектацією згідно НАПБ 01.001-2004 та двох вуглекислотних переносних вогнегасників;

- обладнання машин і механізмів, що будуть задіяні в роботах на полігоні, іскрогасниками;

- заборона розвантаження сміттєвозів з тліючими відходами;

- улаштування мірних стовпів (метрів) на картах складування для забезпечення дотримання нормативної висоти кожного шару відходів;

- періодичне, 2 рази на рік, виконання контрольного визначення ступеня ущільнення відходів на картах складування з метою забезпечення механічної міцності і стійкості насипів;

- зволоження укладених відходів на картах складування протягом весняно-літнього теплого періоду року з витратою води 10 л на 1 м3 ТПВ з протипожежної водойми для забезпечення відсутності спонтанного самозаймання відходів;

- улаштування захисного заземлення обладнання, що працює під напругою;

- заборона перебування на території полігону сторонніх осіб.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Для захисту території передбачається:

- улаштування захисної лісосмуги довжиною 680 м та площею 0,34 га та використання на ділянках розвантаження та складування відходів переносних сітчастих огорож для захисту прилеглої території від дрібних фракцій ТПВ, що можуть розноситись вітром;

- улаштуванні на виїзді з полігону контрольно-дезінфікуючої зони, обладнаної залізобетонною ванною для обмивання коліс автотранспортної техніки (виїзний дезбар’єр), заповненої тирсою та дезінфікуючим розчином (3% розчином лізоформоліну);

- улаштування трьох спостережних свердловин Ø214 мм з обсадними трубами Ø168 мм глибиною: свердл. № 1 - 6,0 м, свердл. № 2 - 5,5 м, свердл. № 3 - 4,5 м, однієї вище полігону за потоком ґрунтових вод, двох нижче полігону, для контролю за станом підземних та ґрунтових вод.

          Розроблення та запровадження:

- системи моніторингу, що включає: контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення в зоні можливого негативного впливу полігона ТПВ;

- системи управління технологічними процесами на полігоні ТПВ, що забезпечує запобігання забрудненню підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумовому забрудненню понад припустимі межі.

Після завершення терміну експлуатації та закриття полігону виконання рекультивації  земельної ділянки. Рекультивація полігону виконуватиметься в два етапи: технічний і біологічний. Технічна рекультивація здійснюватиметься з метою стабілізації, виположування і терасування, спорудження системи дегазації, створення рекультиваційного багатофункціонального покриття, передачі ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації. Біологічна рекультивація здійснюватиметься з метою повернення земель в сільськогосподарське користування шляхом висаджування багаторічних трав. Через 4 роки після сівби трав територія рекультивованих земель полігона ТПВ передається відповідному землевласнику для наступного цільового використання у сільськогосподарському напрямку.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 3

Аналогічні територіальній альтернативі 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфери впливу – навколишнє природне і соціальне середовища. Соціальне середовище в частині персоналу, зайнятого на об’єкті планованої діяльності. Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу – повітряне, водне середовище, ґрунт, орографічний вплив на довкілля (рельєф), ландшафт. Види можливого впливу: фізичний (акустичний) вплив, хімічний вплив. Фізичний (акустичний) влив відбуватиметься на атмосферне повітря внаслідок роботи двигунів виробничої техніки. Вплив на рельєф та ландшафт в наслідок улаштування карт ТПВ та рекультивації території полігону після закінчення експлуатації

Хімічний вплив на атмосферу, водне середовище і ґрунт відбуватиметься за рахунок присутності хімічних елементів у складі викидів забруднюючих речовин, стічних водах та відходах.

Джерелами хімічного впливу є:

- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря за рахунок:

 • робота двигунів автотранспортної та спеціалізованої будівельної техніки під час будівництва, виробничої техніки під час експлуатації полігону;
 • виконання робіт по вийманню, складуванню та зворотньому засипанню ґрунту шляхом переміщення навалів ґрунту на картах складування;
 • зберігання твердих побутових відходів на картах складування за рахунок анаеробного розкладання органічної частини відходів;
 • транспортування відходів по внутрішній тимчасовій дорозі до місця укладання за рахунок взаємодії коліс сміттєвозів з поверхнею дороги;
 • робота двигуна дизель-генератора пересувної електростанції.

- стічні води, які утворюються за рахунок:

 • атмосферних опадів, внаслідок чого утворюються дощові та талі води;
 • фільтрату, як рідкої фази відходів, що утворюється за рахунок: захоронення відходів з вологістю більше 55%, надходження атмосферних опадів та зволоження укладених відходів на картах складування протягом весняно-літнього теплого періоду року;
 • життєдіяльності персоналу, задіяного в процесі будівельних, підготовчих робіт та в процесі провадження планованої діяльності.

- відходи, які утворюються за рахунок:

 • виконання підготовчих та будівельних робіт на етапі реалізації прийнятих проектних рішень планованої діяльності внаслідок чого утворюватиметься будівельне сміття;
 • відпрацювання розчину виїзного дизбар’єра контрольно-дезінфікуючої зони;
 • миття техніки, механізмів та контейнерів, внаслідок чого утворюватиметься осад забруднений нафтопродуктами;
 • експлуатації автотранспортного та технологічного устаткування, внаслідок чого утворюватимуться небезпечні відходи (відпрацьовані змащувальні мастила, ганчір’я забруднене нафтопродуктами).
 • життєдіяльності персоналу, задіяного як в процесі виробничої діяльності, так і в процесі підготовчих і будівельних робіт, внаслідок чого утворюються тверді побутові відходи.

щодо технічної альтернативи 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи 2 аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфери впливу – навколишнє природне, техногенне і соціальне середовища. Соціальне середовище в частині населення, що проживає в районі розміщення об’єкта планованої діяльності та знаходиться в зоні впливу запланованої діяльності. Види можливого впливу: фізичний і хімічний впливи. Описи видів впливу та джерел впливу на період впровадження планованої діяльності аналогічні, наведеним до технічної альтернативи 1.

Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу:

клімат і мікроклімат: об’єкт планованої діяльності не здійснюватиме викид в атмосферне повітря інертних газів, значної кількості теплоти та вологи. В результаті запланованої діяльності значної зміни клімату та мікроклімату в районі розміщення об’єкта не очікується.

повітряне середовище: метеорологічні умови в місці розташування об’єкта планованої діяльності сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок несприятливих метеорологічних умов не передбачається. З метою контролю забруднення атмосферного повітря передбачається моніторинг якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони полігону та на межі найближче розташованої житлової забудови не менш ніж 2 рази на рік;

водне середовище: поверхневі стічні води відводитимуться по нагірному каналу в пожежний резервуар,  звідки випаровуватимуться в повітря та використовуватимуться для зволоження ТПВ протягом теплого періоду року, та/або використовуються для миття техніки і устаткування, забезпечення протипожежних потреб. Господарсько-побутові стічні води від життєдіяльності персоналу, зайнятого в технологічному процесі, скидатимуться у вигріб, по мірі накопичення відкачуватимуться та передаватимуться на очищення на селищні очисні споруди. Для захисту підземних та ґрунтових вод від забруднення передбачається ізоляція вигрібу та карт складування ТПВ водонепроникним шаром, що виключає потрапляння фільтрату та інших забруднень разом зі стічними водами в підземні та ґрунтові води. З метою контролю стану підземних вод  передбачається влаштування контрольних свердловин, які забезпечуватимуть можливість контролю якості підземних вод всієї зони активного водообміну. Відбір проб якості підземних та поверхневих вод в водовідвідних канавах відбуватиметься не рідше ніж чотири рази на рік; 

ґрунт: шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається. Для захисту ґрунту від забруднення в місцях руху транспорту передбачається влаштування герметичного покриття. Небезпечні виробничої діяльності передаватимуться для подальшої переробки та/або захоронення згідно договорів з організаціями, які мають право на поводження з небезпечними відходами. Згідно правил експлуатації полігонів побутових відходів з метою контролю стану ґрунту на період експлуатації об’єкту планованої діяльності передбачається проведення дослідження ґрунту на території полігона твердих побутових відходів та у межах СЗЗ (на відстані 50, 100, 200 та 500 м) не рідше ніж двічі на рік;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: заповідні об’єкти в районі розміщення об’єкта планованої діяльності відсутні. Передбачається висаджування додаткових зелених насаджень.  Можливий незначний вплив на існуючі синантропні групи біоценозу, зі зміною існуючих трофічних зв’язків, який матиме обмежений, локальний вплив на стан рослинного і тваринного світу в районі розміщення об’єкта планованої діяльності.

навколишнє соціальне середовище (населення): вплив на соціальне середовище в межах допустимих значень. Максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони внаслідок планованої діяльності не перевищуватимуть нормативних показників. Рівень звуку на межі житлової забудови не перевищуватиме допустимих  значень 55 дБА в день та 45 дБА вночі. З метою контролю за додержання нормативних значень забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів шуму передбачається проведення досліджень якості повітря та вимірювання рівнім шуму на межі найближче розташованої житлової забудови не менш ніж 2 рази на рік;

навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планова діяльність за умови дотримання вимог протипожежної  безпеки не впливатиме; об’єкти навколишнього техногенного середовища не здійснюватимуть негативного впливу на заплановану діяльність.

Внаслідок настання надзвичайної ситуації основним джерелом впливу є викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря разом з димовими газами  внаслідок горіння складованих побутових відходів.

Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу в наслідок настання аварійної ситуації (пожежа):

повітряне середовище: Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери матиме локальний характер та спостерігатиметься виключно в межах зони розповсюдження цих речовин.

навколишнє соціальне та техногенне середовища: Внаслідок теплового впливу радіуси зони можливих уражень можуть розповсюджуватися на наземні допоміжні об’єкти полігону, зона   хімічного ураження при пожежі за відповідних метеорологічних умов  розповсюджуватиметься на прилеглу житлову забудову і об’єкти техногенного середовища. В результаті дії факторів небезпечного впливу можливі тяжкі наслідки – людські жертви серед працюючого персоналу,  і матеріальні збитки.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 3

Аналогічні територіальній альтернативі 1.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відповідно до абзацу шостому підпункту 11 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року (утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планується проведення досліджень впливу на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, клімат, а також на соціальне і техногенне середовище, з урахуванням сфер, джерел та видів можливого впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

який видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації поштова адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, буд. 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна, тел. (0462) 67-79-14, електрона пошта: deko_post@cg.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, номер телефону та контактна особа

 

 

 

 

 

 

Ріпкинський селищний голова                                                                  С.В. Гарус

 

 

[1]              * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.