Додаток 18
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показник

Код рядка

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

Фактично

базовий період

2019 рік

Передбачено чинним тарифом

Плановий період

2020 рік

Фактично

базовий період

 2019 рік

Передбачено чинним тарифом

Плановий період

2020 рік

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

 

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

937573,20

13,6275

1705294,63

12,7420

1942958,10

16,4842

741923,68

30,1595

1410562,80

28,572

1705255,47

40,3237

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

 183967,68

2,6739

284488,92

2,1260

377107,30

3,1994

202536,79

8,2332

323745,46

6,5580

286836,65

6,7827

1.1.2

електроенергія

004

 183967,68

2,6739

284488,92

2,1260

377107,30

3,1994

202536,79

8,2332

318561,61

6,4527

282205,90

6,6732

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

005

 

 

 

 

 

 

 

 

5183,85

0,1050

4630,75

0,1095

1.2

прямі витрати на оплату праці

006

221083,80

3,2134

518778,00

3,876

592440,76

5,0263

231904,43

9,4270

592538,00

12,0020

677835,32

16,02857

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

007

48638,44

0,7070

114132,00

0,8530

130336,97

1,1058

51018,97

2,0739

130358,00

2,641

149123,77

3,5263

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників

008

48638,44

0,7070

114132,00

0,8530

130336,97

1,1058

51018,97

2,0739

130358,00

2,641

149123,77

3,5263

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

інші прямі витрати

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати

011

483883,28

7,0332

787895,71

5,887

777450,47

6,5959

256463,49

10,4253

363921,34

7,372

495340,12

11,7132

2

Адміністративні витрати

012

295742,50

4,2986

494427,77

3,6940

619459,13

5,2555

266505,60

10,8336

445548,73

9,0250

542752,82

12,8343

3

Витрати на збут

013

214503,87

3,1178

293373,70

2,192

399959,71

3,3933

62129,61

2,5256

55527,22

1,125

86421,56

2,0436

9

Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами

025

1447819,57

21,0439

2493096,10

18,6280

2962376,94

25,1330

1070558,89

43,51872

1911638,75

38,722

2334429,8586

55,2016

10

Обсяг водопостачання та водовідведення споживачам, усього,

зокрема на потреби (тис. куб. м):

026

68,8

 

24,6

 

133,8

 

49,4

 

117,9

 

42,3

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Населення/бюджетний установ/ інших споживачів

027

56,8/7,8/

3,4

 

 

 

116,8/12,1/4,9

 

36,9/10,8/

1,6

 

97,3/14,7/5,8

 

26,8/13,9/1,6

 

 

 

 

 

 

 

11

Середньозважений тариф

031

 

21,0439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор «КП Водпостач»
(керівник)

___________________
(підпис)

М.КАЧАН
ініціали, прізвище