Додаток 23
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

Розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


з/п

Складові витрат на збут

Код рядка

Фактично, базовий період червень-грудень 2019  рік

Плановий період 2021 рік

сума витрат, усього,
тис. грн

зокрема:

сума витрат, усього,
тис. грн

зокрема :

водопостачання

водовідведення

водопостачання

водовідведення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Витрати на збут, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього

001

309287,1800

214503,8712

62129,6098

 

585335,0021

 

390773,7157

 

194561,2864

1

Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам

002

207795,63,000

165795,6300

42000,0000

102638,2154

68914,2305

33723,9852

2

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

003

78368,6376

36475,0386

9240,0000

22580,4074

15161,1307

7419,2767

3

Витрати на оплату службових відряджень

004

 

 

 

 

 

 

4

Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

005

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

008

8400,0000

4477,20000

3922,8000

8400,0000

4477,20000

3922,8000

6

Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

009

13036,6300

6857,2674

6179,3626

6073,2600

3237,0476

2836,2124

7

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

010

1686,2824

898,7352

787,4472

1686,2824

898,7352

787,4472