О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення добору кандидатів на посаду головного бухгалтера      відділу культури, молоді і спорту Ріпкинськоїселищної ради

Відділ культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради оголошує проведення добору кандидатів на посаду головного бухгалтера  відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради сьома категорія (1 штатна одиниця).

Вимоги до претендентів на посаду головного бухгалтера  відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради: знання Конституції України, законів України, Указів Президента України, актів, постанов, розпоряджень, рішень Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичних документів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку, основи технології виробництва продукції, порядку оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядку розрахунків, порядку приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правил проведення інвентаризацій активів та зобов'язань, економіки, організації виробництва, праці і управління, податкової справи, основи цивільного права, трудового, фінансового та господарського законодавства, правил та норм охорони праці та інших нормативних документів, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування  та діяльності органів місцевого самоврядування, що регулюють їх діяльність, а також володіти практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, ділового етикету. Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії організації.

Умови оплати праці: оклад – 6700 грн., надбавка за ранг – в залежності від рангу, надбавка за вислугу років – в залежності від вислуги, надбавка за високі досягнення – в залежності  від посадового окладу, рангу, вислуги років.

Інформація про строковість призначення на посаду: граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги: громадянин України, вільне володіння державною мовою, вища освіта не нижче ступеня спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи за фахом на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

До заяви про участь у доборі додаються: заява  щодо намірів зайняття посади, заповнена особова картка Форма П-2ДС; копії першої та другої сторінок паспорта; диплому про освіту з додатком; копію документів, що підтверджують досвід роботи; дві фотокартки розміром 4х6; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо, можна отримати за телефоном:  (04641) 2-11-39, (04641) 2-17-46, vkms-ripkuss@ukr.net або під час особистого прийому в приміщенні відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради щоденно,  крім вихідних, із 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 (ПІБ контактної особи Атрощенко Іван Володимирович).

Документи приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації оголошення добору за адресою відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради: 15000, смт Ріпки, вул. Любецька,3.

01.12.2022  року 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення добору кандидатів на посаду спеціаліста І категорії – бухгалтера відділу культури, молоді і спорту Ріпкинськоїселищної ради

Відділ культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради оголошує проведення добору кандидатів на посаду спеціаліста І категорії - бухгалтера відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради сьома категорія (1 штатна одиниця).

Вимоги до претендентів на посаду на посаду спеціаліста І категорії - бухгалтера відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради: спеціаліст І категорії - бухгалтер відділу повинен знати: Конституцію України, закони України, Укази Президента України, акти, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку, основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань, економіку, організацію виробництва, праці і управління, податкову справу, основи цивільного права, трудове, фінансове та господарське законодавство, правила та норми охорони праці та інші нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування  та діяльності органів місцевого самоврядування, що регулюють їх діяльність, а також володіти практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, ділового етикету. За відсутності головного бухгалтера виконує його обов'язки і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.   

Інформація про строковість призначення на посаду: граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Умови оплати праці: оклад – 4800 грн., надбавка за ранг – в залежності від рангу, надбавка за вислугу років – в залежності від вислуги, надбавка за високі досягнення – в залежності  від посадового окладу, рангу, вислуги років.

Кваліфікаційні вимоги: громадянин України, вільне володіння державною мовою, вища освіта не нижче ступеня спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, без вимог до стажу роботи.

До заяви про участь у доборі додаються: заява  щодо намірів зайняття посади, заповнена особова картка Форма П-2ДС; копії першої та другої сторінок паспорта; диплому про освіту з додатком; копію документів, що підтверджують досвід роботи; дві фотокартки розміром 4х6; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо, можна отримати за телефоном:  (04641) 2-11-39, (04641) 2-17-46, vkms-ripkuss@ukr.net   або під час особистого прийому в приміщенні відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради щоденно,  крім вихідних, із 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00. (ПІБ контактної особи Атрощенко Іван Володимирович).

Документи приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації оголошення добору за адресою відділу культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради: 15000, смт Ріпки, вул. Любецька, 3.

01.12.2022  року