Служби у справах дітей Ріпкинської селищної ради

    

Основними повноваженнями служби у справах дітей є забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування їх до сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства, збереження біологічної родини та запобігання вилучення дітей із сім’ї.

Станом на 01.12.2021 року в районі проживає 1899 дітей.

На первинному обліку служби у справах дітей станом на 01.12.2021 року перебуває 6 дітей – сиріт та 26 дітей, позбавлених батьківського піклування, (всього 32 дитини). З них, перебувають в сімейних формах виховання: 21 дитина - під опікою та піклуванням, 4 дітей - в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; виховуються в закладах 7 дітей: 1 – навчально - реабілітаційний центр, 4 - будинок дитини, 2 неповнолітніх навчаються в ліцеї.

Протягом 2021 року із загальної кількості дітей, що перебувають на первинному обліку Служби, до сімейних форм виховання влаштовані: 3 дітей передано під опіку та піклування, 1 дитина усиновлена громадянами України.

Сімейними формами виховання охоплено 78 % дітей від загальної кількості.

На території селищної ради під опікою та піклуванням проживає 4 дітей-сиріт та 17 дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання вимог ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», згідно пунктів 52, 53 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають в сім’ях опікунів (піклувальників), шляхом відвідування родини. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, один раз на рік, складаються відповідні акти обстеження родин.    

Працівниками служби у справах дітей постійно проводиться робота по оновленню даних в ЄІАС «Діти».

Службою у справах дітей протягом 2021 року проведено 10 засідань  комісії з питань захисту прав дітей, де розглянуто 32 питання, пов'язані із захистом прав дітей.

На виконання «Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  Ріпкинської селищної ради на 2021-2025 роки» чотирьом особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, планується придбання житла.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  № 800 від 03.10.2018 року «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», Службою ведеться облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

На обліку перебуває 40 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, які виховуються в 14 сім’ях, з них 5 дітей перебувають на обліку, як такі, що постраждали від  насильства в сім’ї.

Протягом року  на облік взято 6 дітей, які виховуються в 4 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

З метою профілактики безпритульності та бездоглядності до центру соціально - психологічної реабілітації направлено 2 дітей,  3 дітей із 2 сімей було повернуто в біологічні сім’ї.

Працівники Служби прийняли участь в 28 судових засіданнях, в яких захищено інтереси  25 неповнолітніх. 

Консультативно - методична та практична допомога     надана     178 громадянам.