УКРАЇНА

РІПКИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Ріпкинського району Чернігівської  області

 

/ друга  сесія  восьмого  скликання  /

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24 грудня  2020 року                                                          смт Ріпки

 

Про селищний бюджет  Ріпкинської

селищної ради на 2021 рік

(код бюджету 25557000000)

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

селищна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 109 817 340 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 108 018 440 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 798 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 109 817 340 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 104 530 240 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 5 287 100 гривень;

повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 15 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду селищного бюджету - 0 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 15 000 гривень;

надання кредитів з селищного бюджету у сумі 15 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду селищного бюджету - 0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду селищного бюджету – 15 000 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 3 488 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 3 488 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,096 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 8 531 340 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 та пунктом 1 частини 1 статті 97.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1  Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

2) у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 2 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 та 11 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

1) заходи з охорони навколишнього природного середовища, відповідно до затвердженої програми (за рахунок джерел, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 7 цього рішення);

2) освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проєктів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі (за рахунок джерел, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 7 цього рішення).

         9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

 - забезпечення продуктами харчування;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 - соціальне забезпечення;   

 - поточні трансферти місцевим бюджетам;

 - підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

 - забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 - оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

 - оплату енергосервісу.

         10. Надати право селищній раді  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

         11. Надати право селищній раді  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Забезпечити головним розпорядникам коштів селищного бюджету  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Дозволити фінансовому відділу Ріпкинської селищної ради  вносити зміни до розпису бюджету селищної ради та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до бюджету селищної ради та надання кредитів з бюджету селищної ради - між місяцями в межах сум повернення кредитів до бюджету селищної ради та надання кредитів з бюджету селищної ради, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування бюджету селищної ради; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів бюджету селищної ради.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету селищної ради окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету селищної ради здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету.

14. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету селищної ради перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету селищної ради, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням селищного голови  (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради).

15. В міжсесійний період у виняткових випадках   дозволити виділення коштів, у тому числі: за рахунок вільних залишків коштів, що склались станом на 01 січня 2021 року, та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, головним розпорядникам коштів бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції).

16. Головним розпорядникам коштів здійснювати з 01 січня 2021 року з селищного бюджету громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Ріпкинській селищній раді оприлюднити  це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Фінансовому відділу  Ріпкинської селищної ради забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення .

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію селищної ради з  питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                        С.В.Гарус

 

 

СХВАЛЕНО

рішення другої сесії 

Ріпкинської селищної ради

восьмого скликання                  

від 24.12.2020 року

 

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

до селищного бюджету Ріпкинської селищної ради

на 2021 рік

 

Оцінка доходів селищного бюджету на 2021 рік

Показники дохідної частини селищного бюджету на 2021 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України. А також проекту змін до Податкового кодексу України щодо індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях, з акцизного податку (крім тютюнових виробів), екологічного податку, рентних плат за спеціальне використання лісових ресурсів і води, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, на відповідні індекси споживчих цін, або цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253).

При прогнозуванні дохідної частини бюджету громади на 2021 рік було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані макропоказники на 2020 рік та прогнозні на 2021 рік, затверджені постановою КМУ від 29.07.2020  № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету громади за результатами 2017 – 2019 роки та 11 місяців 2020 року.

♥ Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв обраховані за тарифами листопада 2020 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році та враховуючи індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року, відсотки), який застосовано при розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у потребі на 2021 рік (тобто враховано збільшення обсягу коштів в середньому на 5,9).

♥ Інші поточні видатки визначені на рівні мінімального їх обсягу в 2020 році, з урахуванням зростання індексу споживчих цін (на 2021 рік – 107,3 %; на 2022 рік – 106,2 %; на 2023 рік – 105,3 %).

♥ Трансферти з державного бюджету враховані у обсягах, визначених у Законі  України від 14.09.2020 № 4000  «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

♥ Як і передбачає стаття 8 Закону України № 4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік», у видатках селищного бюджету враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року у місячному розмірі – 6 000 гривні; у погодинному розмірі – 36,11 гривні.

 

В основу розрахунків доходів  селищного бюджету Ріпкинської селищної ради на 2021 рік покладено чинне законодавство з питань оподаткування (з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України), зміни до Бюджетного кодексу України, враховано динаміку надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів у минулі роки та прогнозні показники доходної частини бюджету району, визначені Міністерством фінансів України та враховані при формуванні Державного бюджету України.

В цілому, показник доходів Ріпкинського селищного бюджету на 2021 рік обраховано в сумі 109 817 340 грн, у тому числі:

           власні доходи загального фонду – 60 300 000,00 грн;

           власні доходи спеціального фонду – 1 798 900,00 грн, з них бюджет розвитку – не передбачено;

           базова дотація – 10 971 900,00 грн;

           освітня субвенція з державного бюджету – 33 313 000,00 грн;

           субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 643 600  гривень.

           субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 789 900 грн.

Селищний бюджет Ріпкинської селищної ради на 2021 рік прийнятий з профіцитом  загального фонду в сумі 3 488 200 гривень та дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду в сумі  3 488 200 гривень.

Різниця між видатками та доходами селищного бюджету становить 15 000 гривень, в тому числі: кредитування спеціального фонду – 15 000 гривень.

Прийнятий бюджет характеризуються:

а) при прийнятті рішення про затвердження селищного бюджету дотримані вимоги Бюджетного кодексу України (зі змінами);

б) селищною радою без порушень затверджені міжбюджетні трансферти, встановлені радою вищого рівня.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Загальний обсяг власних та закріплених надходжень селищного бюджету на 2021 рік по загальному фонду визначено у розмірі 60 300 000,00 грн, а з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів – 108 018 440 гривень.

Розраховано зібрати податкових надходжень в сумі 59 026 800,00 грн та неподаткових надходжень – 1 273 200,00 гривень.

Прогнозний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік розрахований із урахуванням динаміки надходження податку на доходи фізичних осіб, виходячи з фонду оплати праці робітників і службовців підприємств, організацій (установ) розташованих на території об’єднаної територіальної громади, обрахованого з урахуванням темпів зростання мінімальної заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців, зміни середньооблікової чисельності працівників та динаміки фонду оплати праці за останні роки, а також прогнозних обсягів доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності та інших видів доходів, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку надходжень цього податку враховано:

 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18 %;
 •     збереження на 2021 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50,0 % прожиткового мінімуму;
 • легалізація виплати заробітної плати та інше.

Один з факторів, що безпосередньо впливає на забезпечення зростання надходження податку на доходи фізичних осіб – це підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», при формуванні дохідної частини селищного бюджету громади враховано установлений розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі: з 01.01.2021 року у місячному розмірі – 6 000 гривні; у погодинному розмірі – 36,11 гривні.

Отже, з урахуванням положень пункту 1 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, сума податку на доходи фізичних осібякий є найбільшим бюджетоутворюючим дохідним джерелом та складає 49,8 % питомої ваги від загального показника доходів загального фонду 2021 року, до селищного бюджету громади планується мобілізувати належні 60 відсотків, що в сумі складе 30 000 000,00 гривень, в тому числі:

• податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (ККД 11010100) заплановано  мобілізувати до бюджету громади  у сумі  24 000 000,00 грн;

• податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (ККД 11010200) –  2 500 000,00 грн;

• податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата очікується (ККД 11010400) –  3 500 000,00 гривень.

Показник надходжень податку на прибуток підприємств та  фінансових установ комунальної власності (ККД 11020200) до селищного бюджету на 2021 рік заплановано у розмірі 40 000,00 грн. Такий обсяг визначено на підставі розрахунків підприємств комунальної власності стосовно їх фінансово-господарської діяльності у 2020 році та з урахування ставки оподаткування. Розрахунок проведено відповідно до чинних норм податкового законодавства із урахуванням прогнозу прибутку прибуткових підприємств та термінів сплати податку. Питома вага даного податку від загальної суми доходів загального фонду 2021 року складає 0,1 %.

На 2021 рік обсяг рентної плати та плати за спеціальне використання лісових ресурсів заплановано отримати до бюджету громади у розмірі                                  2 300 000,00 грн, у тому числі:

• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ККД 13010100) –  1 700 000,00 грн;

• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (ККД 13010200) –  600 000,00 гривень.

Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2021 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску деревини та проіндексованих ставок рентної плати на індекс цін виробників промислової продукції у розмірі 112,0% (грудень до грудня попопереднього року).

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу Україн, починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів місцевих бюджетів. Питома вага рентної плати від загальної суми доходів загального фонду 2021 року складає 3,8 %.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» (із змінами і доповненнями) до місцевих бюджетів з 2017 року надходить акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (ККД 14021900), якого очікується в 2021 році отримати у сумі 400 000,00 грн та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (ККД 14031900),  якого очікується в 2021 році отримати у сумі 1 300 000,00 грн. Розрахунок цих джерел доходів проведено з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки.

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККД 14040000), згідно з пунктом 16 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України входить до складу доходів загального фонду селищного бюджету, а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2021 році заплановано на рівні 1 018 400,00 грн. Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджету місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку складає 4,5 % від загальної суми доходів загального фонду 2021 року.

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України (із змінами і доповненнями) складовими податку на майно, що повністю

зараховується до доходів місцевих бюджетів, є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плата за землю;

- транспортний податок.

 • Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиу 2021 році сплановані на рівні 425 000,00 грн. При розрахунку враховано надходження попередніх періодів, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати, від якої обраховується цей податок, розрахунок показника суми податку на майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів.

 • Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2021 рік здійснено на основі норм Земельного кодексу України (із змінами і доповненнями), відповідно до статтей 269-289 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями). Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах об’єднаної громади і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню, розміру нарахованого, відповідно до уточненої нормативної грошової оцінки земель у відповідному населеному пункті, земельного податку, сум орендної плати за землі державної і комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих селищною радою, на 2021 рік розраховано надходжень плати за землю до бюджету громади у сумі 14 337 800,00 грн, без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Зменшення очікуваних надходжень плати за землю у 2020 році відбулось за рахунок встановлення Законом України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» пільги щодо сплати земельного податку та орендної плати за березень 2020 року.

Зростання прогнозних надходжень плати за землю у 2021 році відбудеться за рахунок скасування з 01.07.2020 для платників І-ІІІ групи спрощеної системи оподаткування звільнення від сплати земельного податку у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках в оренду (найм, позичку) Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

 З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України.

• Надходжень транспортного податку (відповідно до статті 267 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями)) не заплановано.

Прогнозні надходження податку на майно, що займає 24,5 % від загального обсягу доходів загального фонду, у 2021 році загалом складуть 14 762 800,00 гривень.

Відповідно до норм статті 268 Податкового кодексу України (іі змінами і доповненнями) туристичний збір (ККБ 18030000) справляється у розмірі 1 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених місцях. Обсяг надходжень туристичного збору на 2021 рік розраховано з урахуванням динаміки надходжень минулих років та визначено в сумі 55 000,00 грн або 0,1 % від загального обсягу доходів загального фонду розрахованого на 2021 рік.

Запланована сума єдиного податку на 2021 рік становить 9 150 600,00 грн.  У загальному обсязі власних надходжень загального фонду бюджету громади надходження єдиного податку становлять 15,2 %.

У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності вимог, визначених податковим законодавством.

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи - з 300 тис. грн до 1 млн грн; ІІ групи – з 1,5 млн грн до 5 млн грн; ІІІ групи – з 5 млн грн до 7 млн гривень.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8 % (для платників І групи), мінімальної заробітної плати на 27,0 % (для платників ІІ групи) та індексу споживчих цін на 7,3 % (для платників ІІІ групи).

Єдиного податку з юридичних осіб (ККД 18050300) заплановано зібрати 780 100,00 грн;

Єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) – 4 870 000,00 грн;

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` (ККБ 18050500) – 3 500 500,00 гривень.

Надходження від інших неподаткових надходжень на 2021 рік розраховано в сумі 30 200,00 грн (це 0,05 % від загального обсягу надходжень загального фонду бюджету громади 2021 року), у тому числі:

1) адміністративних штрафів та інших санкцій (ККД 21081100) – 20 000,00 грн;

2) адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ККД 21081500) – 10 200,00 гривень.

Запланована сума плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади на 2021 рік у розмірі 1 005 000,00 грн. Питома вага у загальному обсязі власних надходжень загального фонду селищного бюджету даних надходжень становить 1,7 %. У 2021 році селищний бюджет Ріпкинської селищної ради планує отримати:

1) 5 000,00 грн адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ККД 22010300).

2) 300 000,00 грн плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500);

3) 700 000,00 грн адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ККД 22012600).

   Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності очікується акумулювати до бюджету громади у 2021 році у сумі 208 000,00 грн або 0,3 % від загального обсягу надходжегь загального фонлу бюджету громади. Згідно з чинним законодавством, а саме пунктом 29 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є селищна рада, належать до складу

доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад.

   Виходячи з норм Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито”» (із змінами і доповненнями), з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та змін у чинному законодавстві (з 1 липня 2016 року державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів, зараховується як адміністративний збір до державного бюджету), надходження державного мита (як складової доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, відповідно до пункту 15 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України) до селищного бюджету на 2021 рік розраховано в обсязі 30 000,00 грн, тобто на рівні затвердженого показника цього дохідного джерела у 2020 році. Це 0,05 % від загального обсягу надходжень загального фонду бюджету громади 2021 року.

 

На 2021 рік, відповідно до норм статті 77 Бюджетного кодексу України, у селищному бюджеті Ріпкинськох селищної ради затверджені міжбюджетні трансферти, а саме:

 1. із державного бюджету – 62 112 700,00 грн:
  •  базова дотація (ККД 41020100) – 10 971 900,00 гривень;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41033900) –  33 313 000,00 гривень;
 2. із обласного бюджету – 745 700 гривень:
  • дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (ККД 41040200) – не передбачено;
  • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) (ККД 41051000) – 789 900 грн;
  • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051200) – не передбачено;
  • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051400) – не передбачено;
  • інші субвенції з обласного бюджету (ККД 41053900) –                     274 500 грн,   в тому числі:

274 500 грн – на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3)        із бюджету Любецької селищної ради – 717 560 грн:

 • інша субвенція – фінансова підтримка первинної ланки галузі охорони здоров’я – 92 160 гривень;
 • інша субвенція – фінансова підтримка вторинної ланки галузі охорони здоров’я – 625 400 гривень;
 1. із бюджету Добрянської селищної ради – 1 180 380 грн:
  • інша субвенція – фінансова підтримка первинної ланки галузі охорони здоров’я – 445 280 гривень;
  • інша субвенція – фінансова підтримка вторинної ланки галузі охорони здоров’я – 548 500 гривень;
  • інша субвенції для надання фінансової підтримки ДЮСШ «Колос» – 59 400 грн;
  • інша субвенції для оплати праці з нарахуваннями по позашкільній освіті – 127 200  гривень.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

   Основними платежами спеціального фонду бюджету громади є власні надходження бюджетних установ та цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що відповідно становлять 92,7 % та 7,3 % від показника доходів спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік.

◄ Показник суми власних надходжень становить 1 66 900,00 грн. У тому числі:

• надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 683 900,00 грн;

• інші джерела власних надходжень бюджетних установ  – 983 000,00 грн.

 Показник суми цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади становить 100 000,00 гривень.

 

В И Д А Т К И

Обсяг видатків селищного бюджету Ріпкинської селищної ради (без врахування надання та повернення кредитів) у 2021 році планується в сумі 109 817 340 грн, у тому числі:

            загальний фонд – 104 530 240 грн;

            спеціальний фонд – 5 287 100 грн, в тому числі: бюджет розвитку  3 488 200 гривень.

У селищному бюджеті на 2021 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертіав з державного бюджету, визначені Законом України від 15.12.2020 № 4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Як і передбачається держбюджетом на 2021 рік, у видатках бюджету селищної територіальної громади враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року в сумі 6 000 грн на місяць, а також враховано розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2021 року в сумі 2 670 грн. Загалом, враховуючи ЄТС зростання фонду заробітної плати прогнозується на рівні 20 %.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  із внесеними змінами освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Оплата праці технічного персоналу здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади.

У фонд оплати праці враховані надбавки та доплати обов’язкового характеру, матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода тим категоріям працівників та у розмірах, зазначених у Законі України по кожній галузі окремо та постановах Кабінету Міністрів України.        

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв обраховані в умовах діючих тарифів на кінець 2020 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

Відповідно до обсягу бюджетних асигнувань виділеним головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади будуть встановлені ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи. 

Інші видатки на 2021 рік планувались лише на функціонування галузі виходячи з їх мінімальних потреб.

 Загальний обсяг видатків бюджету селищної об’єднаної територіальної громади становить 109 817 340  грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 104 530 240 грн та спеціального фонду –5 287 100 грн, в тому числі  кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в  сумі 3 488 200  грн.

При складанні бюджету громади враховано потребу в коштах на оплату праці працівників установ, які отримують кошти з селищного бюджету, відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та селищного бюджетів, збережені додаткові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам окремих галузей бюджетної сфери, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. А також на проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду селищного бюджету, який визначений на підставі діючих тарифів та прогнозних тарифів на енергоресурси на наступний рік. При цьому, головне – збережено основні пріоритети бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого бездефіцитного бюджету.

За економічною структурою видатки спрямовані:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ селищної ради планується спрямувати 82 719 500 грн, що становить 75,3 % загального обсягу бюджету;

-  на харчування – 1 052 300 грн ,   з них: на дошкільні заклади –   280 000 грн,  на заклади загальної середньої освіти – 772 300 грн;

- на проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 7 564 800 грн або 7,4 % від загального обсягу бюджету;

- на видатки по благоустрою (окрім  енергоносіїв) буде спрямовано кошти в сумі 2 200 000 грн, що становить 2,1 % загального обсягу бюджету.

 

Державне управління

На галузь «Державне управління» у селищному бюджеті  громади на 2021 рік передбачені видатки в сумі 19 075 000 грн., в тому числі:

 • по загальному фонду – 18 987 000 грн;
 • по спеціальному фонду – 88 000 гривень.

За економічною структурою видатки заплановано спрямувати:

- на оплату праці з нарахуваннями – 17 369 000 грн, що складає 91,1 % від загальної суми видатків на галузь;

- на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 998 000 грн або 5,2 %,

- інші виплати населенню – 19 500 грн або 0,1 %,

- на  інші поточні видатки – 600 000 грн або 3,1 %,

- на капітальні видатки – 88 000 грн або 0,5 %.

Видатки на виплату заробітної плати та за оплату спожитих енергоносіїв по галузі заплановані в повному обсязі на 12 місяців 2021 року.

 

У тому числі:

1) на утримання органів місцевого самоврядування Ріпкинської селищної ради за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені бюджетні призначення у сумі 13 656 000 грн, а саме:

1.1. по загальному фонду – 13 606 000 грн (на оплату праці з нарахуваннями – 12 370 000 грн (90,6 % від загальної суми видатків); на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 786 000 грн (5,7 %), на поточні видатки – 450 000 грн (3,3 %);

1.2. по спеціальному фонду – 50 000 грн (0,4 %), а саме: на придбання комп’ютерів;

            2) на утримання відділу освіти Ріпкинської селищної ради за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 1 669 000 грн (на оплату праці з нарахуваннями – 1 539 000 грн (92,2 % від загальної суми видатків); на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 70 000 грн (4,2 %), на поточні видатки – 60 000 грн (3,6 %);

            3) на утримання відділу культури Ріпкинської селищної ради за бюджетною програмою ТПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 655 500 грн (на оплату праці з нарахуваннями – 585 500 грн (89,3 % від загальної суми видатків); на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 45 000 грн (6,9 %), на поточні видатки – 25 000 грн (3,8 %);

            4) на утримання відділу житлово-комунального господарства Ріпкинської селищної ради за бюджетною програмою ТПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду у сумі 1 428 000 грн (на оплату праці з нарахуваннями – 1 378 000 грн (96,5 % від загальної суми видатків); на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 35 000 грн (2,4 %), на поточні видатки – 15 000 грн (1,1 %);

5) на утримання фінансового відділу Ріпкинської селищної ради за бюджетною програмою ТПКВКМБ 3710150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені бюджетні призначення у сумі 1 200 000,00 грн, а саме:

5.1. по загальному фонду – 1 162 000 грн (на оплату праці з нарахуваннями – 1 050 000 грн (87,5 % від загальної суми видатків); на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 62 000 грн (5,2 %), на поточні видатки – 50 000 грн (4,2 %);

5.2. по спеціальному фонду – 38 000 грн (3,1 %), а саме: на придбання сервера;

 1. Ріпкинській селищній раді передбачені видатки за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду у сумі  20 000,00 грн на нагородження відзнаками селищної ради.

 

Освіта

У селищному бюджеті громади на 2021 рік на фінансування галузі «Освіта» передбачено спрямувати кошти у обсязі 67 477 400 грн, у тому числі:

• за загальним фондом селищного бюджету – 66 052 300 грн

(з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 33 313 000 грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 789 900 грн,  дотації  з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 000 грн,

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 000 грн);

• за спеціальним фондом –  1 425 100 грн (на продукти харчування – 1 150 000 грн, на поточні видатки – 245 100 грн, на капітальні видатки – 30 000грн).

У тому числі:

1) За бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачені видатки у сумі 10 020 000 грн, у тому числі:

   1.1. із загального фонду бюджету селищної територіальної громади передбачені бюджетні призначення в сумі 9 750 000 грн  (на оплату праці з нарахуванням працівникам дошкільних навчальних закладів  запланована сума  8 125 000 грн, харчування для вихованців дошкільних навчальних закладів в сумі 280 000 грн,  на медикаменти – 10 000 грн, на оплату енергоносіїв –  1 210 000  грн, на інші видатки – 125 000 грн, у тому числі: на  придбання предметів, матеріалів та обладнання (КЕКВ 2210) – 30 000 грн, на оплату послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240) –  75 000 грн та ін.

   1.2. із спеціального фонду – 270 000 грн буде спрямовано на придбання продуктів харчування та предметів і матеріалів.

   2) За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  за рахунок податкових та неподаткових надходжень до бюджету селищної  територіальної громади на утримання загальноосвітніх закладів із загального фонду бюджету громади передбачені бюджетні призначення в сумі 15 687 000 грн, в тому числі на:

         - оплату праці  з нарахуванням працівникам закладів загальної середньої освіти, іншому персоналу – 8 600 000 грн;

         - харчування учнів – 772 300 грн;

         - на оплату енергоносіїв –  3 786 700 грн;

         - на інші видатки -  2 528 000 грн, в тому числі: на придбання предметів, матеріалів та обладнання (КЕКВ 2210) – 1 500 000 грн, на оплату послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240) –  505 000 грн, видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 76 000 грн та ін.

4) Із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» планується здійснити видатки за рахунок надходжень в сумі 1 061 500  грн, які будуть направлені на поточні та капітальні видатки .

5) За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  за рахунок  надходжень освітньої субвенції з державного бюджету передбачені бюджетні призначення в сумі 33 313 000 грн. на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

6) За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади передбачені бюджетні призначення в сумі 2 530 200 грн, а саме:

- на оплату праці з нарахуванням – 2 455 200 грн;

- на оплату енергоносіїв – 53 000 грн;

- на інші видатки – 22 000 грн, у тому числі: на  придбання предметів, матеріалів та обладнання (КЕКВ 2210) – 10 000 грн, на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 6 000 грн та інше.

     7) За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади передбачені бюджетні призначення в сумі 11 000 грн, в тому числі на  виконання постанови КМУ від 25.08.2005 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку».

8) За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади  заплановані видатки у розмірі 3 704 000 грн, з яких заробітна плата з нарахуванням – 3 578 000 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –   84 500 грн., на  придбання предметів, матеріалів та обладнання (КЕКВ 2210) – 20 000 грн, на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 20 000 грн та ін.

9) Із спеціального фонду бюджету за бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» заплановані видатки в сумі  90 600 грн., які будуть спрямовані на поточні та капітальні видатки.       

10) За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади  передбачені бюджетні призначення в сумі 140 000 грн: на оплату праці з нарахуванням - 73 100 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 37 500грн,  інші видатки – 29 400 грн, за рахунок  переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) передбачені бюджетні призначення в сумі 789 900 грн

11) За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» за рахунок  надходжень освітньої субвенції з обласного бюджету передбачені бюджетні призначення в сумі 00 грн. на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам .

 

Охорона здоров’я

У селищному бюджеті громади на 2021 рік на галузь «Охорона здоров’я» передбаченено спрямувати по загальному фонду 3 862 840 грн, в тому числі:

- власних коштів громади –2 151 500 грн;

- інших субвенцій з бюджетів громад – 1 711 340 грн;

- субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 471 200 гривень.

У тому числі:

1) на реалізацію Програми фінансової підтримки вторинної ланки медицини за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади  передбачені бюджетні призначення в сумі 2 925 400 грн, які будуть спрямовані  оплату енергоносіїв, медикаменти, продукти харчування, в тому числі:

- інша субвенція з бюджету Добрянської селищної ради  передбачена в сумі 548 500 грн,

- інша субвенція з бюджету Любецької селищної ради передбачена в сумі 625 400 грн.

2) на реалізацію Програми фінансової підтримки первинної ланки медицини за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади  передбачені бюджетні призначення в сумі 937 440 грн, які будуть спрямовані на заробітну плату, оплату енергоносіїв в т.ч.:

- інша субвенція з бюджету Добрянської селищної ради  у сумі 445 280 грн.

- інша субвенція з бюджету Любецької селищної ради  у сумі 92 160 грн.

3) за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету передбачені видатки у сумі  471 200 грн для забезпечення жителів селищної громади, які хворі на цукровий діабет, препаратами інсуліну.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У селищному бюджеті на 2021 рік на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено спрямувати 5 029 000 гривень, в тому числі:

- коштів загального фонду селищного бюджету – 4 902 000 грн;

- коштів спеціального фонду селищного бюджету – 127 000 гривень.

За економічною структурою видатки заплановано спрямувати:

- на оплату праці з нарахуваннями – 4 026 500 грн, що складає 82,1 % від загальної суми видатків на галузь;

- на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 33 000 грн або 0,7 %,

- на медикаменти – 5 000 грн або 0,1 %,

- на інші виплати населенню – 659 500 грн або 13,4 %,

- на  інші поточні видатки – 178 000 грн або 3,7 %.

Видатки на виплату заробітної плати та за оплату спожитих енергоносіїв по галузі заплановані в повному обсязі на 12 місяців 2021 року.

У тому числі:

1) за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у бюджеті селищної  територіальної громади  заплановані видатки у сумі                4 232 500 грн, а саме:

 1.1. по загальному фонду – 4 105 500 грн (на оплату праці з нарахуванням – 4 026 500 грн (98,1 % від загальної суми видатків програми), для забезпечення розрахунків за енергоносії –   33 000 грн (0,8 %), на інші видатки – 46 000 грн (1,1 %));

1.2. по спеціальному фонду – 127 000 грн або 3,2 % (на медикаменти – 5 000 грн, на інші видатки – 122 000 грн);

2) за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»  із загального фонду бюджету селищної  територіальної громади заплановані кошти в сумі 10 000 грн.

3) за бюджетною програмою ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  із загального фонду бюджету громади  передбачені бюджетні призначення в сумі 385 000 грн на виконання заходів визначених у Програмах громади:

 3.1. відповідно до селищної Програми фінансової підтримки соціально незахищених верст населення Ріпкинської селищної територіальної громади на 2021 – 2025 роки в сумі 300 000 грн;

  3.2. відповідно до Програми соціальної підтримки учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, та учасників бойових дій на території інших держав на 2021 – 2025 роки у сумі 50 000 грн.

3.3. відповідно до Програми відшкодування вартості проїзду хворих з хрорих з хронічною нирковою недостатністю на 2021 – 2025 роки  в сумі 35 000 гривень;

4) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф» за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету передбачені видатки у сумі 274 500 гривень.

Культура і мистецтво

На галузь «Культура і мистецтво» у селищному бюджеті  громади на 2021 рік передбачені видатки в сумі 5 287 300 грн, в тому числі:

 • по загальному фонду – 5 172 500 грн;
 • по спеціальному фонду – 114 800 гривень.

За економічною структурою видатки заплановано спрямувати:

- на оплату праці з нарахуваннями – 4 389 800 грн, що складає 84,9 % від загальної суми видатків на галузь;

- на оплату комунальних  послуг  та енергоносіїв  – 562 100 грн або 10,8 %,

- на  інші поточні видатки – 298 400 грн або 5,8 %,

- на капітальні видатки – 37 000 грн або 0,7 %.

Видатки на виплату заробітної плати та за оплату спожитих енергоносіїв по галузі заплановані в повному обсязі на 12 місяців 2021 року.

У тому числі:

1) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 1014030  «Забезпечення діяльності бібліотек» у бюджеті громади  передбачені бюджетні призначення у сумі 1 765 400 грн, а саме:

1.1. по загальному фонду бюджету в сумі 1 718 000 грн (на оплату праці з нарахуванням –1 506 300 грн (85,3 % від загальної суми видатків за програмою), для забезпечення розрахунків за енергоносії –  159 100 грн (9,0 %), на інші видатки – 52 600 грн (3,0 %));

1.2. по спеціальному фонду бюджету у сумі 47 400 грн або 2,7 %, у тому числі: на  поточні видатки – 10 400 грн, на капітальні видатки – 37 000 на придбання;

            2) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» планується здійснити видатки у сумі 321 000 грн, а саме:

2.1. по загальному фонду бюджету у сумі 320 000 грн (на оплату праці з нарахуванням – 155 000 грн (48,3 % від загальної суми видатків за програмою), для забезпечення розрахунків за енергоносії – 127 000 грн (39,6 %), на інші видатки – 38 000 грн (11,8 %));

2.2. по спеціальному фонду бюджету у сумі 1 000 грн або 0,3 %, у тому числі: на  поточні видатки – 1 000 грн  ;

3) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у бюджеті громади заплановані видатки у сумі 3 547 400 грн:

3.1. по загальному фонду бюджету громади передбачені бюджетні призначення в сумі 3 481 000 грн (на оплату праці з нарахуванням – 3 175 000 грн (89,5 % від загальної суми видатків на програму), на оплату енергоносіїв – 276 000 грн (7,8 %), на інші видатки – 30 000 грн (0,8 %));

3.2. по спеціальному фонду – 66 400 грн або 1,9 % на поточні видатки  за рахунок власних надходжень;

4) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» із загального фонду бюджету селищної територіальної громади за  передбачені бюджетні призначення в сумі 100 000 грн на проведення культурно-масових заходів..

Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» у селищному бюджеті  громади на 2021 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 800 000 грн, в тому числі:

1) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» передбачені бюджетні призначення в сумі 600 000 грн, в тому числі: на оплату праці з нарахуванням , оплату енергоносіїв  та на інші видатки .

2) за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0115053  «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»  передбачені бюджетні призначення в сумі 200 000 грн, в тому числі: на оплату праці з нарахуванням,  оплату енергоносіїв  та на інші видатки .

Житлово-комунальне господарство

У селищному бюджеті громади на 2021 рік на галузь «Житлово-комунальне господарство» передбачено спрямувати 3 700 000 грн, у тому числі:

- по загальному фонду – 2 850 000 грн;

- по спеціальному фонду – 850 000 гривень.

У тому числі:

1) із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачені кошти в сумі 500 000 грн по КЕКВ 3131, в тому числі: на капітальний ремонт даху будинку по вул. Любецька,1 смт Ріпки (250 000 грн) та на капітальний ремонт даху будинку по вул. Попудренко, 12, смт Ріпки (250 000 грн);

2) із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачені кошти в сумі 200 000 грн по КЕКВ 3110 на придбання глибинного насосу та пристрою безперебійного енергопостачання;

3) відповідно до селищної Програми з благоустрою території селищної ради на 2021 рік за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0116013 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачені бюджетні призначення в сумі 3 000 000 грн, а саме:

3.1. по загальному фонду – 2 850 000 грн (на оплату праці з нарахуванням – 183 000 грн (6,1 % від загальної суми видатків на програму), на оплату електроенергії (за вуличне освітлення) – 800 000 грн (26,7 %), на інші видатки – 1 867 000 грн (62,2 %));

3.2. по спеціальному фонду – 150 000 грн або 5 % по КЕКВ 3110 для придбання  вакуумної цистерни.

 

Економічна діяльність

У селищному бюджеті громади на 2021 рік на галузь «Економічна діяльність» розраховагл видатків у сумі 4 050 200 грн, у тому числі:

- по загальному фонду – 1 400 000 грн,

- по спеціальному фонду – 2 650 000 гривень.

Будівництво та регіональний розвиток

За бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0117330 «Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності» передбачені видатки по спеціальному фонду бюджету громади у сумі 2 305 000 грн, а саме:

 1. по КЕКВ 3122 у сумі 850 000 грн – на будівництво водогону в смт Ріпки

2) по КЕКВ 3122 у сумі 475 000 грн – на будівництво водогонів в населених пунктах Ріпкинської селищної ради

3) по КЕКС 3132 у сумі 980 000 грн – капітальний ремонт КНС.

Транспорт та транспортна інфраструктура,

дорожнє господарство

За бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачені бюджетні асигнування в сумі 1 645 200 грн, в тому числі:

• по загальному фонду – 1 400 000 грн на поточні видатки (для придбання грунтощебеня та асфальтної крихти, для поточного ремонту та утримання доріг населених пунктів об’єднаної територіальної громади);

• по спеціальному фонду – 245 200 грн по КЕКС 3132 на капітальний ремонт доріг по вул. Короленка смт Ріпки.

Інші програми та заходи, пов`язані

з економічною діяльність

За бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» передбачені кошти по спеціальному фонду в сумі 100 000 грн на поточні видатки (оплату послуг за дезінфекцію води у громадських колодязях, сплату внесків до Асоціації міст України, екологічного податку, інше).

Охорона навколишнього природного середовища

За бюджетною програмою ТПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади, за рахунок надходження екологічного податку передбачені бюджетні призначення в сумі 32 000 грн на оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів, для оплати послуг по проведенню прибирання діючих та стихійних сміттєзвалищ.

Резервний фонд

У селищному бюджеті громади на 2021 рік передбачається 100 000 грн коштів резервного фонду за бюджетною програмою по ТПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету».

 

Кредитування

За бюджетною програмою по ТПКВКМБ 0118830 «Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення» із спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади передбачені бюджетні призначення в сумі 15 000 грн на виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021 рік .

Тобто за рахунок повернення до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади, наданих раніше кредитів, планується надати кредити індивідуальним забудовникам житла на селі із спеціального фонду бюджету в сумі 15 000 гривень.

 

Міжбюджетні трансферти

У селищному бюджеті громади на 2021 рік не передбачені між бюджетні трансферти іншим бюджетам.

Фінансування

Обсяг оборотної касової готівки селищного бюджету Ріпкинської селищної ради на 2021 рік затверджено у розмірі 10 000 гривень.

Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), на 2021 рік затверджено у сумі 3 488 200 гривень.

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Ріпкинської селищної ради                                                                 І.М.Мельниченко