Додаток 21
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ) 

Розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


з/п

Складові загальновиробничих витрат

Код рядка

Фактично, базовий період червень-грудень 2019  рік

Плановий період 2020 рік

сума витрат, усього,
тис. грн

зокрема

сума витрат, усього,
тис. грн.

частка витрат водопостачання та водовідведення 94,5%

зокрема розподілені

водопостачання

водовідведення

водопостачання

водовідведення

А

Б

В

3

4

5

8

 

9

10

 

Загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього

001

740346,7700

483883,2794

256463,4906

1305125,0235

555167,6125

777450,4682

495340,1166

1

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу:

002

352340,8700

260270,3787

169585,4827

573659,5318

542108,2606

323289,7581

218798,4332

1.1.1

витрати на оплату праці персоналу управління

003

99766,2500

51183,4700

48582,7800

217600,0000

205632,0000

102816,0000

102816,0000

1.1.2

витрати на оплату праці дільниці механізації

003

252574,6200

162152,9060

90421,7140

252612,7310

238719,0308

162175,8263

76543,2075

1.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

004

77514,9914

46934,0027

30580,9887

103446,8008

97757,2298

58297,9318

39439,2257

   3

витрати на оплату службових відряджень

005

834,0000

417,3000

417,3000

834,0000

 

417,3000

417,3000

4

Підготовка, перепідготовка кадрів

007

1254,4700

712,5390

541,9310

1254,4700

 

712,5390

541,9310

5

Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

008

112464,9600

79105,53

49096,7400

228997,5456

 

100594,0369

128403,5087

6

Витрати на утримання виробничих приміщень:

012

2058,0000

961,0860

1096,9140

3528,0000

 

3528,0000

1524,0960

6.1

дератизація

016

2058,0000

961,0860

1096,9140

3528,0000

 

3528,0000

1524,0960

7

Оренда

 

223,0200

111,5100

153,6800

 

 

 

 

8

Витрати на обслуговування виробничого процесу:

020

187785,1900

65951,2688

121833,9212

340300,8761

 

201794,3683

138506,5077

8.1

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю водопостачання та водовідведення( СЕС )

021

11482,3100

5362,2388

6120,0712

19683,9600

 

19683,9600

 

8.2

витрати на ПММ:

025

176302,88

60589,0300

115713,8500

320616,9161

 

182110,4083

138506,5077

19

Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону довкілля:

032

12152,8200

5675,3669

6477,4531

13819,4200

13059,3519

7417,7119

5641,6400

9.1

Витрати на придбання спец.одягу

033

12152,8200

5675,3669

6477,4531

13819,4200

13059,3519

7417,7119

5641,6400

10

Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:

047

339,3000

135,7200

203,5800

339,3000

 

135,7200

203,5800

10.1

проведення планових перевірок стану обладнання (повірка ел. лічильників)

048

339,3000

135,7200

203,5800

339,3000

 

135,7200

203,5800

11

Витрати на сплату податків, зборів:

053

71194,1400

70542,5800

651,5600

142388,2800

 

141085,1500

1303,1200

 

Директор КП «Водпостач»

(керівник)

___________________

(підпис)

М.КАЧАН

(ініціали, прізвище)