Додаток 20
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)


Розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період

Структурний підрозділ підприємства

Код рядка

Подача води, пропуск стоків

Загальновиробничі норми питомих витрат

Витрати активної електроенергії

Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії без ПДВ

Вартість активної електроенергії, без ПДВ

Витрати реактивної електроенергії

Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість електроенергії на технологічні потреби, без ПДВ

тис. куб. м

кВт·год/куб. м

тис. кВт·год

коп.

тис. грн

тис. кВАр·год

коп.

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання

Підрозділ 1

001

163252,2438

0,9

146927,0194

2,56663

377107,2958

       

Усього на послугу з централізованого водопостачання

002

163252,2438

0,9

146927,0194

2,56663

377107,2958

       

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення

Підрозділ 1

004

42289,20

2,6

109951,92

2,56663

282205,8964

       

Усього на послугу з централізованого водовідведення

006

42289,20

2,6

109951,92

2,56663

282205,8964

       

______________________
(керівник)

__________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)