УКРАЇНА

РІПКИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Ріпкинського району Чернігівської  області

/ двадцята   сесія  сьомого  скликання  /

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 березня 2019 року                                                                  смт Ріпки

 

Про туристичний збір

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-VIII, cт. 64 Бюджетного кодексу України,   керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

селищна рада ВИРІШИЛА:

 

         1.      Затвердити в новій редакції Положення про туристичний збір на території Ріпкинської селищної ради,  згідно з додатком.

         2.      Встановити, що Положення про туристичний збір на території Ріпкинської селищної ради, затверджене пунктом 1 цього рішення, набирає чинності з 01.04.2019 року.

         3.      Визнати такими, що втратили чинність з 01.04.2019 року, пункт 7, Додаток 5 рішення селищної ради від 25.06.2018 року «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території Ріпкинської селищної ради».

          4.      Виконавчому органу ради забезпечити оприлюднення цього рішення та переліку податкових агентів на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради.

         5.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію   селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.

 

 

Селищний голова                                                              С.В. Гарус

 

                                                                                                                                           Додаток

          до рішення 20 сесії

          7 скликання селищної ради

         

      27 березня 2019  року

 

 

Положення про туристичний збір на території Ріпкинської селищної ради

 

1. Загальні положення

            1.1.  Положення про туристичний збір  на території Ріпкинської селищної ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає порядок справляння туристичного збору на території селищної ради.

           

 

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Ріпкинської селищної ради.

            1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII. Податок на майно. Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

    В’їзний туризм для цілей розділу XII. Податок на майно.  Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

            1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2. Платники туристичного збору

            2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці Ріпкинської селищної ради, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

            2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

            а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, в населених пунктах Ріпкинської селищної ради;

          б) фізичні особи-резиденти визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

            в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

            г) ветерани війни;

            ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

            д)  діти віком до 18 років;

е) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б»  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

3. Ставка туристичного збору

            3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток  - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

4. База справляння збору

            4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

            5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

            а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, туристичні табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

            5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

            -  юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

            Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної  ради.

 

 

6. Особливості справляння збору

            6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених Положення затвердженого рішенням Ріпкинської селищної  ради.

            За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці селищної ради, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

            6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та Положення  затвердженого рішенням селищної ради.

            6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці селищної ради, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 

7. Порядок сплати збору

            7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

            7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

          7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

8. Податковий обов’язок

            8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

            8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

            8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

            8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

            8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

 

                       

  

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РІПКИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Ріпкинського району Чернігівської  області

/ двадцята   сесія  сьомого  скликання  /

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 березня 2019 року                                                                  смт Ріпки

 

Про надання згоди на розробку

детального плану території

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «БЬЮТІВОЛЗ» щодо надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в смт Ріпки, вул.Любецька,9 з метою зміни її цільового призначення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4,8,10,19,25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,  Наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.17 Закону України «Про основи містобудування»,

селищна рада ВИРІШИЛА:

 

1.      Надати згоду на розробку детального плану території земельної ділянки площею 0,14 га за адресою:  смт Ріпки, вул.Любецька,9 (кадастровий номер земельної ділянки 7424455100:02:023:0023), цільове призначення ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади Ріпкинської селищної ради, відповідно до договору з суб’єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт з розроблення містобудівної документації, для зміни цільового призначення з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

2.      Визначити виконавчий комітет Ріпкинської селищної ради замовником зазначеної в п.1 цього рішення містобудівної документації.

3.      Товариству з обмеженою відповідальністю «БЬЮТІВОЛЗ», орендарю земельної ділянки, визначити розробника детального плану територій та здійснити фінансування робіт з розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,14 га по вул.Любецька,9 в смт Ріпки  за рахунок власних коштів.

4.      Укласти тристоронній договір на розроблення детального плану території, вказаного в п.1 цього рішення, між виконавчим комітетом Ріпкинської селищної ради, ТОВ «БЬЮТІВОЛЗ» та розробником детального плану територій.

4.1.   Доручити селищному голові Гарусу С.В. укласти зазначений в п.4 цього рішення договір.

5.      Виконавчому комітету селищної ради забезпечити:

- оприлюднення даного рішення у двотижневий строк шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради та опублікування у районній газеті «Життя Полісся»;

- оприлюднення розробленого  в   установленому   законодавством порядку проекту детального плану не пізніш як у  місячний строк з дня його подання  розробником  до  виконавчого органу   селищної ради  шляхом  розміщення матеріалів (планшетів,  макетів) у приміщенні Ріпкинської селищної ради та інформування громадян через районну газету «Життя Полісся»;

- реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту;

- оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до зазначеного проекту у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом розміщення офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради та  опублікування у районній газеті «Життя Полісся».

6.      Визначити строк подання пропозицій - 30 календарних днів після оприлюднення розробленого в   установленому   законодавством порядку проекту детального плану.

7.      Детальний план території підлягає обов’язковому затвердженню Ріпкинською селищною радою та оприлюдненню виконавчим органом селищної ради протягом 10-ти днів з дня його затвердження.

8.      Призначити членів постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту населення, із земельних питань та охорони навколишнього середовища  відповідальними за забезпечення роботи з розгляду пропозицій громадськості.

9.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення, із земельних питань та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Селищний голова                                                                        С. В. Гарус