ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДОГЛЯД ВДОМА

 

Назва  послуги: ДОГЛЯД  ВДОМА

Зміст послуги: допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

Отримувачі  послуги: особи похилого віку; діти з інвалідністю; особи з інвалідністю;  особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);  особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги;  за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

Терміни надання соціальної послуги: постійно/тимчасово (постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Правові підстави  для надання соціальної послуги: Державний стандарт догляду вдома (наказ Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760, зареєстрований в Мінюсті 22.11.2013 № 1990/24522)

Підстава для отримання соціальної послуги: є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

 

Інформаційна картка соціальної послуги денного догляду

Назва послуги: ДЕННИЙ ДОГЛЯД

Зміст послуги: абезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна підтримка; соціально-трудова адаптація; організація денної зайнятості

Форма надання послуги: напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги, протягом робочого дня

Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово

Отримувачі послуги: особи похилого віку;  особи з інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності); особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

Умови надання послуги: Соціальна послуга денного догляду в обсязі, визначеному  Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

Підстава для отримання послуги: звернення потенційного отримувача соціальної послуги / його законного представника до  структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або суб’єкта, що надає соціальну послугу, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги / його законного представника (для недієздатних осіб - документа, що підтверджує повноваження законного представника)

Правові підстави надання соціальної послуги: Державний стандарт денного догляду  (наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 452, зареєстрований в Мінюсті 09.08.2013 за № 1363/23895) (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018) 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

Інформаційна картка соціальної послуги підтриманого проживання  осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Назва послуги: ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Зміст послуги: забезпечення проживання особи або групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

Строк надання послуги: постійно/тимчасово (послуга надається протягом строку, впродовж якого в отримувача соціальної послуги існує  потреба в її наданні.

Місце надання соціальної послуги: Соціальна послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, або отримувача соціальної послуги (за його письмовою згодою).

Отримувачі соціальної послуги: громадяни похилого віку; 
особи з інвалідністю

Підстави для отримання послуги: звернення (заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника (для недієздатних осіб) про надання соціальної послуги чи рішення органу опіки та піклування (у разі відсутності законного представника) до суб’єкта, що надає соціальну послугу;

- документа, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги, його законного представника;

- документа, що підтверджує повноваження законного представника, уповноваженої особи органу опіки та піклування.

Правові підстави отримання послуги: Державний стандарт підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (наказ Мінсоцполітики від 07.06.2017 № 956, зареєстрований в Мінюсті 30.06.2017 за № 806/30674)

Підстави  для відмови у наданні послуги: У разі якщо за наявних ресурсів суб’єкт, що надає соціальну послугу, не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, він письмово повідомляє про це отримувача соціальної послуги або його законного представника із поясненням причин неможливості надання такої соціальної послуги та наданням інформації про можливість отримання соціальної послуги в іншого суб’єкта, що надає соціальні послуги.

 

Інформаційна картка соціальної послуги підтримане проживання бездомних осіб

Назва послуги: ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗДОМНИХ ОСІБ

Зміст послуги: забезпечення проживання особи або групи осіб, консультування, навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

Строк надання послуги: постійно/тимчасово

Місце надання соціальної послуги: стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

Отримувачі соціальної послуги: бездомні особи

Підстави для отримання послуги: звернення (заяви) отримувача соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу;

- документа, що підтверджує особу;

- направлення суб’єкта, що надає соціальну послугу щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, з відповідними рекомендаціями (за наявності).

Термін надання послуги: Соціальна послуга надається протягом строку, необхідного отримувачу соціальної послуги для розв’язання його життєвих проблем.

Правові підстави отримання послуги: Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб (наказ Мінсоцполітики від 03.04.2015 № 372, зареєстрований в Мінюсті 22.04.2015р.  за № 458/26903)

Підстави  для відмови у наданні послуги: Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Інформаційна картка соціальної інтеграції та реінтеграції

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

 

Зміст послуги: допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників.

Отримавачі соціальної послуги: внутрішньо переміщені особи; 
особи, постраждалі від торгівлі людьми; бездомні особи, біженці, шукачі притулку, національні меншини, діти та особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернат них закладах.

Місце надання соціальної послуги: у приміщенні надавача соціальної послуги, за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги.

Термін надання соціальної послуги: тимчасово

Правові підстави надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (наказ Мінсоцполітики від 19.09.2013 № 596, зареєстрований в Мінюсті 27.09.2013 за № 1671/24203), Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернат них закладів (установ) (наказ Мінсоцполітики від 26.09.2016 № 1067,   зареєстрований в Мінюсті 19.10.2016 за № 1367/29497), стандарт надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми (наказ Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 458, зареєстрований в Мінюсті 05.08.2013 за № 1327/23859,( зі змінами наказ Мінсоцполітики від 14.12.2016. № 1531).

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, відповідно до визначених потреб.

Підстава для відмови у наданні соціальних послуг: суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачу в її наданні, якщо напрям діяльності та методологія, що використовується суб’єктом, не відповідає потребам отримувача соціальної послуги.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги надання притулку

 

Назва послуги: НАДАННЯ ПРИТУЛКУ

Зміст послуги: надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим, м'яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; організація збереження особистих речей; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями, службами.

Отримавачі соціальної послуги: бездомні особи; 
особи, постраждалі домашнього насильства; 
особи / сім'ї, яким завдано шкоду через пожежу, стихійне лихо, катастрофу, бойові дії, терористичний акт, тимчасову окупацію, збройний конфлікт та які залишились без житла або проживання у їхньому житлі є неможливим.

Місце надання соціальної послуги: стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

Термін надання соціальної послуги: постійно/тимчасово/одноразово

Правові підстави надання соціальної послуги: Державний стандарт надання притулку бездомним особам (наказ Мінсоцполітики від 13.08.2013 № 495, зареєстрований в Мінюсті 22.08 2013 за № 1447/23979

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Підстава для відмови у наданні соціальних послуг:  суб’єкт, що надає послугу, може відмовити отримувачеві у наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та /або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги кризового та екстреного втручання

 

Назва послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

 

Зміст послуги: перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо.

Форма надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування отримувача соціальних послуг за межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Термін надання соціальної послуги: послуга надається негайно з моменту отримання  інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин , які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Отримувачі соціальної послуги: особи, постраждалі від домашнього насильства; 
особи, постраждалі від торгівлі людьми; 
особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Підстава отримання соціальної послуги:

- заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт  соціально  послуги кризового та екстреного втручання (наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 № 716, зареєстрований в Мінюсті 20.07.2016 за № 990/29120)

Підстава для відмови надання соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.

Отримувачі соціальної послуги: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного) фіксованого зв’язку.

Строк надання соціальної послуги: одноразово/тривало

Умови надання соціальної послуги: безоплатно

Підстави для отримання соціальної послуги:  

- при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

- при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);

- при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт  соціальної послуги консультування (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 № 678, зареєстрований в Мінюсті 17.07.2015 за № 866/27311).

Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ/ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНИХ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВОД СІМЕЙ/ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНИХ

 

Зміст послуги: консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка.

Отримувачі соціальної послуги: сім’ї, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); 
напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; 
за місцем перебування отримувача соціальних послуг; 
поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Строк надання соціальної послуги: тимчасово (не більше ніж 6 місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року).

Умови надання послуги: безоплатно.

Підстави для отримання соціальної послуги: особисте звернення отримувача соціальної послуги або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь-якого суб’єктв соціальної роботи. Соціальна послуга надається суб'єктом, що надає соціальну послугу, після комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.  Підставою для отримання соціальної послуги є рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Правові підстави надання послуги: Державний стандарт соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 №318 (зі змінами наказ Мінсоцполітики від 25.01.2017 № 110)

 Підстава для припинення надання послуги соціального супроводу:

досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім'єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини;

закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору;

зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування;

письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей;

систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, В ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВОД СІМЕЙ, В ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 

Зміст послуги: допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя.

Отримувачі соціальної послуги: сім'ї, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; 
за місцем перебування отримувача соціальних послуг; 
поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Строки надання соціальної послуги: прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу  –постійно,  сім’ї опікунів/піклувальників – протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Умови надання послуги: безоплатно

Підстави для надання соціальної послуги: рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (наказ Мінсоцполітики від 11.08.2017.№ 1307, зареєстрований в Мінюсті 05.09.2017 за № 1089/30957)

Підстави для припинення надання послуги:

- припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", від 26 квітня 2002 року № 565"Про затвердження Положення про прийомну сім’ю"; 

- досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ФІЗИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ, З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ, СЕНСОРНИМИ, ФІЗИЧНИМИ, МОТОРНИМИ, ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

Назва послуги: ФІЗИЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ, З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ, СЕНСОРНИМИ, ФІЗИЧНИМИ, МОТОРНИМИ, ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

Зміст послуги: надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів освіти, надавачів медичних, соціальних та реабілітаційних послуг тощо, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого.

Отримувачі соціальної послуги: особи з інвалідністю, в тому числі: 
особи з порушенням зору; особи з порушенням опорно-рухового апарату; 
особи з інтелектуальними порушеннями; особи з психічними порушеннями та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення).

Строки надання соціальної послуги: тимчасово /постійно/ одноразово

Місце надання соціальної послуги: за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

Хто надає соціальну послугу: супроводжувач осіб з інвалідністю (наказ Міністрества розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20.06.2020 № 1176 «Про затвердження професійного стандарту «Супроводжувач осіб з інвалідністю».

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ

 

Назва послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

 

Зміст послуги: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.

Отримувачі соціальної послуги: особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу.

Місце надання соціальної послуги: напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці).

Строки надання соціальної послуги: одноразово/тимчасово

Підстава надання соціальної послуги: письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.

Правова підстава надання послуги: Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів (наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015 №1261, зареєстрований в Мінюсті 22.01.2016 за № 127/28257)

Підстава для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАЦІЇ)

 

Назва послуги: ПОСЕРЕДНИЦТВО

 

Зміст послуги: допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту.

Отримувачі соціальної послуги: особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце надання соціальної послуги: напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;  за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації).

Строки надання соціальної послуги: тимчасово

Підстава надання послуги: подання письмової заяви отримувача соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу.

Правові підстави надання послуги: Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) (наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 № 892, зі змінами (наказ Мінсоцполітики від 07.08.2017 № 1266).

Підстави для  відмові у наданні послуг: суб’єкт, що надає соціальну послугу, відмовляє отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатен задовольнити потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

 

Зміст послуги: організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки,інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.

Отримувачі соціальної послуги: вразливі групи населення; 
особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце надання соціальної послуги:

- у приміщенні надавача соціальних послуг; 
- за місцем перебування отримувача соціальних послуг; 
поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці; 

- через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.

Строки надання послуги: тимчасово

Підстава отримання соціальної послуги:

звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу місцевого самоврядування;

влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Мінсоцполітики від 10.08.2015  №912, зареєстрований в Мінюсті 29.09.2015 за № 1155/27600).

Підстава для відмови в наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Назва послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Зміст  послуги: надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо.

Отримувачі соціальної послуги:

- малозабезпечені особи; 
- громадяни похилого віку; 
- особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги; 
- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; 
- бездомні особи; особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; біженці / шукачі притулку.

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Строк надання соціальної послуги: тимчасово/постійно/одноразово.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 

Зміст послуги: формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Отримувачі соціальної послуги:

- особи похилого віку; 
- діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями,моторними та комплексними порушеннями; 
- особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; 
- учасники бойових дій; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Місце надання послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); 

- в приміщенні надавача соціальної послуги; 
- на робочому місці.

Строки надання соціальної послуги: тимчасово/постійно.

Підстава для надання послуги:  звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або суб’єкта, що надає послугу.

Правова підстава надання послуги: Державний стандарт соціальної адаптації (наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514, зареєстрований в Мінюсті 05.06.2015 за №665/27110).

Підстава для відмови у наданні соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ  ІНФОРМУВАННЯ

 

Назва послуги: ІНФОРМУВАННЯ

 

Опис соціальної послуги: надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Отримувачі  соціальної послуги: вразливі групи населення; особи/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Місце надання соціальної послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет; за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку.

Строки надання соціальної послуги: одноразово/екстрено (кризово).

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ  ДОГЛЯД ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО СІМЕЙНИХ

 

Назва послуги:  ДОГЛЯД ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО СІМЕЙНИХ

 

Зміст послуги: забезпечення умов для проживання, наближених до сімейних (харчуванням, одягом, взуттям, твердим і м'яким інвентарем, ведення домашнього господарства, організація дозвілля тощо), формування та підтримка навичок самообслуговування, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя; виховання та розвиток індивідуальних здібностей, сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних і соціальних послуг у відповідних закладах.

Отримувачі соціальної послуги:

- діти-сироти / діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі діти з обмеженою життєдіяльністю; 
- діти та молодь з інвалідністю;

- діти, щодо батьків яких ще не прийнято рішення про позбавлення батьківських прав.

Місце надання соціальної послуги: стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг.

Строки надання соціальної послуги: постійно/тимчасово.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ  ПЕРЕКЛАД ЖЕСТОВОЮ МОВОЮ

 

Назва послуги:  ПЕРЕКЛАД ЖЕСТОВОЮ МОВОЮ

 

Зміст послуги: переклад жестовою мовою (у тому числі з використанням знакових систем) та словесною мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення адміністративних органів, соціальних, медичних, освітніх та інших установ і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг.

Отримувачі соціальної послуги:  особи з порушеннями слуху та мовлення.

Місце надання соціальної послуги: за місцем перебування отримувача соціальних послуг, за та поза місцем проживання та в приміщенні надавача соціальних послуг.

Строки надання соціальної послуги: тимчасово/постійно.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ  СУПРОВОДУ ПІД ЧАС ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

Назва послуги: СУПРОВІД ПІД ЧАС ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

Зміст послуги: надання допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки дітям під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Отримувачі соціальної послуги: діти з особливими освітніми потребами, в тому числі діти з інвалідністю.

Місце надання соціальної послуги: за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщенні надавача соціальних послуг.

Строки надання соціальної послуги: тимчасово/постійно.