Додаток

Затверджено

рішенням селищної ради

від 19 березня 2024 року

 

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг,  які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Ріпкинської селищної ради Чернігівського району

Чернігівської області

 1. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.
 4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа.
 5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування).
 10. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації.
 11. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації.
 12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 13. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування).
 15. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця.
 16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 19. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.
 20. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно.
 21. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна.
 22. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
 23. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 24. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 25. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 26. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 27. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
 28. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
 29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
 30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
 31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
 32. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
 33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
 34. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
 35. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
 1. витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку.

 1. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 2. викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 3. копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

36. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

37. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

38. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

39. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

40. Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі.

41. Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

42. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

43. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

44. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення.

45. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей.

46. Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин.

47. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

48. Видача містобудівних умов та обмежень земельної ділянки.

49. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

50. Видача паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

51. Реєстрація декларації про відходи.

52. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

53. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):
1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

54. Видача експлуатаційного дозволу.

55. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

56. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

57. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб.

58. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг.

59. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме.

60. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

61. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

62. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами  жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

63. Призначення державної допомоги при народження дитини.

64. Призначення одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка».

65. Призначення державної допомоги при усиновленні дитини.

66.  Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

67. Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям.

68. Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

69. Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

70. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю.

71. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

72. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

73. Призначення державної соціальної допомоги на догляд.

74. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі.

75. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

76. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю  І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

77. Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою.

78. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

79. Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою.

80. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки.

81. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку».

82. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю.

83. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.

84. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

85. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам.

86. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

87. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю.

88. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

89. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.

90. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження.

91. Державна реєстрація шлюбу.

92. Державна реєстрація смерті.

93. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки).

94. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки).

95. Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення.

 

96. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення.

97. Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше.

98. Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи.

99. Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту.

100. Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення.

101. Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних.

102. Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи.

103. Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту.

104.  Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

105. Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

106. Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.

107. Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

108. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

109. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

110. Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком.

111. Реєстрація місця проживання (перебування) особи.

112. Видача витягу з реєстру територіальної громади.

113. Декларування місця проживання особи.

114. Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи.

115. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років).