РІПКИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Ріпкинського району Чернігівської  області

/ дванадцята  сесія  сьомого  скликання  /

Р І Ш Е Н Н Я

12 липня 2017 року                                                               смтРіпки 

Про встановлення додаткових пільг

зі сплати земельного податку 

         Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.284 Податкового кодексу України, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

   1.       Надати  додаткову пільгу зі сплати земельного податку на 2018 рік, звільнивши органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, Державну судову адміністрацію, Збройні Сили України, Державну прикордонну службу, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, ветеринарної медицини, інші заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

2.       Надати  додаткову пільгу зі сплати земельного податку на 2017 рік, звільнивши від сплати податку:

2.1.  інвалідів третьої групи;

2.2.осіб, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

3.       Надати  додаткову пільгу зі сплати земельного податку на 2017 рік, звільнивши від сплати податку фізичних осіб - власників земельних часток (паїв):

3.1. інвалідів першої, другої і третьої групи;

3.2. фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

3.3. пенсіонерів (за віком);

3.4. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

4.       Надати додаткову пільгу зі сплати земельного податку на 2017 рік іншим фізичним особам – власникам та користувачам земельних ділянок, в т.ч. власникам земельних часток (паїв),  надавши пільгу в розмірі 50 відсотків.

 

5.      Звільнення від сплати податку та надання пільги на 2017 рік за земельні ділянки, передбачені для зазначених в пунктах 2-4 цього рішення фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання:

5.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара;

5.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.6. земельні частки (паї) – за земельні ділянки однієї земельної частки (паю).

 

6.  Встановити термін дії вказаних в пунктах 2-5 цього рішення додаткових пільг з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

 

7.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.

  

Селищний голова                                                                        С. В. Гарус

 


 

 

 

РІПКИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

Ріпкинського району Чернігівської  області

/ дванадцята  сесія  сьомого  скликання  /

Р І Ш Е Н Н Я

12 липня 2017 року                                                               смтРіпки


 

Про затвердження Порядку проведення

громадських обговорень з питань добровільного

об’єднання територіальних громад
 


 


 

         Відповідно до ч.4 ст.5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,


 

                                      селищна рада ВИРІШИЛА:


 

  1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань сім’ї, молоді, законності та правопорядку.


 


 

Селищний голова                                                              С.В. Гарус
 


 

                                                                                                       Додаток
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

12.07.2017 року
 


 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань, проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення жителів громади, представників громадськості до розгляду пропозицій, проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

3. Участь у громадському обговоренні можуть брати:

- жителі Ріпкинської територіальної громади;

- представники юридичних осіб, що зареєстровані чи/та здійснюють діяльність на території Ріпкинської селищної ради;

- представники громадських об’єднань, що зареєстровані чи/та здійснюють діяльність на території Ріпкинської селищної ради;

- фахівці/експерти, залучені організатором громадського обговорення;

- представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи органів місцевого самоврядування цих громад, запрошені організатором громадського обговорення;

- Ріпкинський селищний голова або особа, що виконує його обов’язки, депутати Ріпкинської селищної  ради, члени її виконавчого комітету, посадові особи місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади,  інші зацікавлені особи за згодою організатора Громадського обговорення.

4. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань.

5. Предметом громадського обговорення є пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та проекти рішень щодо добровільного об’єднання Ріпкинськоїтериторіальної громади з суміжними територіальними громадами.

6. Основним завданнями громадського обговорення є вирішення задач щодо інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання Ріпкинської територіальної громади  з суміжними територіальними громадами; з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадські обговорення; прийняття рішень з питань добровільного об’єднання Ріпкинської територіальної з суміжними територіальними громадами.

7. Громадське обговорення може відбуватися у формі конференції, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

8. Громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації) такої пропозиції.

9. Громадське обговорення проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад проводиться протягом 60 днів з дня їх підготовки спільною робочою групою.

10. Організацію громадських обговорень забезпечує Ріпкинський селищний голова, який видає розпорядження з обов’язковим зазначенням питань, що виноситься на громадське обговорення, дати, часу, місця, строку та форми його проведення, а також із затвердженням складу робочої групи з організації проведення громадськогообговорення.

11. Робоча група з організації проведення Громадського обговорення (далі - Робоча група):

11.1. Готує і оприлюднює відповідні повідомлення про громадське обговорення (пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад).

11.2. Сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є селищний голова) про проведення громадського обговорення.

11.3. Визначає цільові групи та ефективні способи інформування потенційних учасників щодо участі у громадському обговоренні.

11.4. В разі необхідності залучає до участі в громадському обговоренні фахівців/експертів.

11.5. Запрошує до участі в громадському обговоренні представників суміжних територіальних громад та/або посадових осіб органів місцевого самоврядування цих громад.

11.6. Забезпечує реєстрацію учасників та ведення протоколу.

11.7. Опрацьовує висловлені пропозиції/зауваження щодо добровільного об’єднання територіальних громад, проводить їх аналіз.

11.8. Узагальнює та оприлюднює підсумки громадського обговорення.

11.9. Вирішує інші організаційно-технічні питання, що стосуються проведення громадського обговорення.

12.  Повідомлення про громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад оприлюднюється протягом 2-х робочих днів з дня надходження (реєстрації) відповідної пропозиції шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної  ради, на дошках оголошень та у інший спосіб, який забезпечує максимальне інформування жителів територіальної громади  щодо такої ініціативної пропозиції.

13. Повідомлення про громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити: інформацію про зміст пропозиції; відомості про ініціатора пропозиції; інформацію про місце, дату, час та форму громадського обговорення; порядок та строки надання пропозицій/зауважень тощо.

14. Повідомлення про громадське обговорення проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити: інформацію про місце, дату, час та форму громадського обговорення;

порядок та строки надання пропозицій/зауважень тощо до проекту відповідного рішення.

15. Пропозиції/зауваження мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які є жителями Ріпкинської територіальної громади;

- юридичні особи, що зареєстровані та/чи здійснюють діяльність на території Ріпкинської територіальної громади;

- громадські об’єднання, що зареєстровані та/чи здійснюють діяльність на території Ріпкинської територіальної громади;

- депутати Ріпкинської селищної ради.

16. Пропозиції/зауваження подаються протягом 20 (двадцяти) днів після опублікування повідомлення про проведення громадського обговорення і повинні містити мотивовані обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та постанови Кабінету Міністрів України № 214 від 08.04.2015 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад».

17. Пропозиції/зауваження, подані особами, не визначеними пунктом 15 цього Порядку, або подані після встановленого пунктом 16 строку, залишаються без розгляду. Анонімні пропозиції/зауваження не реєструються і не розглядаються.

18. Пропозиції/зауваження подаються у письмовому або в електронному вигляді (сканована копія) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, адреси проживання, скріплені особистим підписом особи, а для депутатів – із  посиланням на статус депутата. Юридичні особи подають пропозиції/зауваження із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, за підписом керівника та скріплені печаткою. Громадські об’єднання подають оформлений відповідним чином протокол засідання статутного керівного органу, на якому були підтримані ті чи інші пропозиції з додаванням списку учасників такого засідання.

19. Пропозиції/зауваження підлягають реєстрації, розглядаються впродовж 5-ти робочих днів. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

20. Робоча група протягом 2 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій/зауважень готує узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення громадського обговорення.

21. Під час громадського обговорення, яке проводиться за визначеною формою та у відповідні строки, доповідається пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або проекти рішень про добровільне об’єднання територіальної громади, що є предметом відповідного обговорення, узагальнені пропозиції/зауваження з цього питання, результати їх розгляду.

22. У випадку, якщо громадське обговорення проводиться у формі конференції, форуму, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, то головуючим може бути селищний голова або секретар  ради.

23. Під час громадського обговорення ведеться протокол, що повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про предмет, час і місце проведення громадського обговорення; організатора та кількість учасників обговорення; короткого змісту доповідей і виступів учасників обговорення; пропозицій, звернень та рекомендацій, висловлених в ході обговорення; результатів голосування.

24. Пропозиції/зауваження, висловлені під час громадського обговорення, можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені.

25. Протокол громадського обговорення підписується головуючим та секретарем. До протоколу додається список учасників заходу з вказанням прізвища, імені, по - батькові та адреси.

26. Робоча група протягом 3 робочих після закінчення терміну громадського обговорення готує звіт про підсумки громадського обговорення, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні, а також узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення громадського обговорення. Звіт про підсумки громадського обговорення підписується усіма членами робочої групи.

27. Оприлюднення підсумків громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради та дошці оголошень в приміщенні селищної ради.

28. Після завершення громадського обговорення пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад разом із звітом про підсумки громадського обговорення виноситься на розгляд чергової сесії Ріпкинської селищної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

29. Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається селищною радою протягом 30 днів з дня його внесення на її розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.

30. Питання щодо проведення громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

31. Вимоги, встановленні цим Положенням, є обов’язковими для виконання на території Ріпкинської селищної ради.
 


 


 

____________________