Додаток 17
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів,  які не є суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)


з/п

Показник

Код рядка

Розрахунок

тарифу на послугу з централізованого водопостачання

Розрахунок

тарифу на послугу з централізованого водовідведення

усього,
тис. грн

грн/куб. м

усього,
тис. грн

грн/куб. м

А

Б

В

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

1

1942958,0962

16,4842

1705255,4746

40,3237

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

2

377107,2958

3,1994

286836,6514

6,7827

1.1.1

електроенергія

5

377107,2958

3,1994

282205,8964

6,6732

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

6

 

 

4630,7550

0,1095

1.2

прямі витрати на оплату праці

7

592440,7600

5,0263

677835,32

16,02857

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

8

130336,9672

1,1058

149123,7704

3,5263

1.3.1

єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

9

130336,9672

1,1058

149123,7704

3,5263

1.3.2

амортизація основних
виробничих засобів
та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних
із наданням послуги

10

 

 

 

 

1.3.3

інші прямі витрати

11

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати

12

777450,4682

6,5959

495340,1166

11,7132

2

Адміністративні витрати

13

619459,1356

5,2555

542752,8244

12,8343

3

Витрати на збут

14

399959,7028

3,3933

86421,5596

2,0436

9

Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами

27

2962376,93546

25,1330

2334429,8586

55,2016

 

Директор КП «Водпостач»
(керівник)

___________
(підпис)

М.КАЧАН
ініціали, прізвище