Додаток 21
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ) 

розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


з/п

Складові загальновиробничих витрат

Код рядка

Фактично, базовий період червень-грудень 2019  рік

Плановий період 2021 рік

сума витрат, усього,
тис. грн

зокрема

сума витрат, усього,
тис. грн.

частка витрат водопостачання та водовідведення 100% або 94,5%

зокрема розподілені

водопостачання

водовідведення

водопостачання

водовідведення

А

Б

В

3

4

5

8

 

9

10

 

Загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього

001

740346,7700

483883,2794

256463,4906

1779216,6945

1445442,5531

1047351,9439

668932,8665

1

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу:

002

352340,8700

260270,3787

169585,4827

735740,4994

695274,7719

437361,2648

156931,499

1.1.1

витрати на оплату праці персоналу управління

003

99766,2500

51183,4700

48582,7800

317689,7152

300216,7808

143285,2818

156931,499

1.1.2

витрати на оплату праці дільниці механізації

003

252574,6200

162152,9060

90421,7140

418050,7842

395057,9911

294075,9830

100,982,0083

1.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

004

77514,9914

46934,0027

30580,9887

161862,9099

152960,4498

96219,47826

34524,92978

   3

витрати на оплату службових відряджень

005

834,0000

417,3000

417,3000

834,6000

834,6000

417,3000

417,3000

4

Підготовка, перепідготовка кадрів

007

1254,4700

712,5390

541,9310

1254,4700

1254,4700

712,5390

541,9310

5

Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

008

112464,9600

79105,53

49096,7400

216648,31

216648,31

116565,8100

100082,5000

6

Витрати на утримання виробничих приміщень:

012

2058,0000

961,0860

1096,9140

3528,0000

3528,0000

2003,9040

1524,0960

6.1

дератизація

016

2058,0000

961,0860

1096,9140

3528,0000

3528,0000

2003,9040

1524,0960

7

Оренда

 

223,0200

111,5100

153,6800

 

 

 

 

8

Витрати на обслуговування виробничого процесу:

020

187785,1900

65951,2688

121833,9212

270007,657

270007,657

161867,8199

108139,8371

8.1

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю водопостачання та водовідведення( СЕС )

021

11482,3100

5362,2388

6120,0712

19683,9600

19683,9600

19683,9600

 

8.2

витрати на ПММ:

025

176302,88

60589,0300

115713,8500

250323,697

250323,697

142183,8599

108139,8371

9.

Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону довкілля:

032

12152,8200

5675,3669

6477,4531

13819,42

13059,3519

7417,7119

5641,4600

9.1

Витрати на придбання спец.одягу

033

12152,8200

5675,3669

6477,4531

13819,42

13059,3519

7417,7119

5641,4600

10

Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:

047

339,3000

135,7200

203,5800

339,3000

339,3000

135,7200

203,5800

10.1

проведення планових перевірок стану обладнання (повірка ел. лічильників)

048

339,3000

135,7200

203,5800

339,3000

339,3000

135,7200

203,5800

11

Витрати на сплату податків, зборів:

053

71194,1400

70542,5800

651,5600

142388,2800

142388,2800

141085,1600

1303,1200