Додаток 22
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

Розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№ з/п

Складові адміністративних витрат

Код рядка

Фактично, базовий період червень-грудень 2019 рік

Плановий період 2021 рік

сума витрат, усього,
тис. грн

зокрема:

сума витрат, усього,
тис. грн

Частка витрат на водопостачання та водовідведення  94,5%

зокрема розподілені

водо­постачання

водовідведення

Водопостачання 53,3%

Водовідведення 46,7%

А

Б

В

3

4

5

8

 

9

10

 

Адміністративні витрати,
пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього

001

562248,1107

295742,5062

266505,6045

1936793,2390

1830269,6104

975533,7024

854735,9081

1

Витрати на оплату праці
апарату управління підприємством
та іншого адміністративного персоналу

002

420470,0600

221167,2516

199302,8084

1517972,1710

1434483,7016

764579,8130

669903,3580

2

Єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

003

92503,4132

48656,7953

43846,6178

333953,8776

315586,4143

168207,5588

147378,7388

3

Витрати на службові відрядження

004

1669,0600

877,9256

791,1344

3306,1000

3124,2645

1665,2330

1459,0315

4

Витрати на підготовку
і перепідготовку кадрів

005

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на малоцінні
та швидкозношувані предмети

006

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на придбання
канцелярських товарів

007

13592,4300

7149,6182

6442,8118

23301,3086

22019,7366

11736,5196

10283,2170

7

Витрати на придбання
періодичних професійних видань

008

3360,0000

1767,3600

1592,6400

 

5760,0000

5443,2000

2901,2256

2541,9744

8

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України

009

6817,8075

3586,1667

3231,6408

11687,6700

11044,8482

5886,9041

5157,9441

9

Витрати на утримання основних засобів,
необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:

010

 

14698,71

 

7731,5206

 

6967,1885

25149,3171

 

23766,1046

 

12667,3338

 

11098,7709

9.1

витрати на оренду

011

973,5400

512,0820

461,4579

1668,9257

1577,1348

840,6128

736,5220

9.2

опалення,освітлення

012

7932,31

4172,3951

3759,9149

13598,2457

12850,3422

6849,2324

6001,1098

9.3

Повірка ел.лічильника

013

67,8600

35,6936

32,1656

67,86

64,1277

34,1801

29,9476

9.4

Витрати на ремонт, заправку комп’ютерної техніки

014

5725,0000

3011,3499

2713,6501

9814,2857

9274,4999

4943,3085

4331,1915

10

Витрати на оплату послуг зв’язку:

015

2732,6100

1437,3529

1295,2571

4684,4743

4426,8282

2359,4994

2067,3288

10.1

телефонний

016

2732,6100

1437,3529

1295,2571

4684,4743

4426,8282

2359,4994

2067,3288

11

Витрати на оплату послуг банків:

017

6404,020

3368,5145

3035,5055

10978,3200

10374,5124

5529,6151

4844,8973

11.1

розрахунково-касове обслуговування

018

6404,020

3368,5145

3035,5055

10978,3200

10374,5124

5529,6151

4844,8973