Додаток 17
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів,  які не є суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)


з/п

Показник

Код рядка

Розрахунок

тарифу на послугу з централізованого водопостачання

Розрахунок

тарифу на послугу з централізованого водовідведення

усього,
тис. грн

грн/куб. м

усього,
тис. грн

грн/куб. м

А

Б

В

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

1

2255975,0438

18,7814

1959150,5766

49,8831

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

2

335764,9870

2,7953

293157,3590

7,4642

1.1.1

електроенергія

5

335764,9870

2,7953

288856,9290

7,3548

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

6

 

 

4300,43

0,1095

1.2

прямі витрати на оплату праці

7

715457,4696

5,9563

817262,5829

20,8088

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

8

157400,6433

1,3104

179797,7682

4,5779

1.3.1

єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

9

157400,6433

1,3104

179797,7682

4,5779

1.4

загальновиробничі витрати

12

1047351,9439

8,7194

668932,8665

17,0321

2

Адміністративні витрати

13

975533,7024

8,1215

854735,9081

21,7629

3

Витрати на збут

14

390773,7157

3,2533

194561,2864

4,9538

9

Вартість послуг для споживачів за відповідними тарифами

27

3622282,4619

30,1561

3008447,7711

76,5998