Додаток 18
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показник

Код рядка

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

Фактично

базовий період

2019 рік

Передбачено чинним тарифом

Плановий період

2021 рік

Фактично

базовий період

 2019 рік

Передбачено чинним тарифом

Плановий період

2021 рік

 

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

 

 

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

937573,20

13,6275

1901215,9323

15,1694

 

 

741923,68

30,1595

1609135,8584

34,9833

 

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

 183967,68

2,6739

400987,7369

3,1994

335764,987

2,7953

202536,79

8,2332

333411,0672

6,7827

293157,359

7,4642

 

1.1.2

електроенергія

004

 183967,68

2,6739

400987,7369

3,1994

335764,987

2,7953

202536,79

8,2332

328028,5046

6,6732

288856,929

7,3548

 

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

005

 

 

 

 

 

 

 

 

5382,5626

0,1095

4300,43

0,1095

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

006

221083,80

3,2134

592440,7600

4,7269

715457,4696

5,9563

231904,43

9,4270

677835,3200

14,4561

817262,5829

20,8088

 

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

007

48638,44

0,7070

130336,9672

1,0399

157400,6433

1,3104

51018,97

2,0739

149123,7704

3,1803

179797,7682

4,5779

 

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників

008

48638,44

0,7070

130336,9672

1,0399

157400,6433

1,3104

51018,97

2,0739

149123,7704

3,1803

179797,7682

4,5779

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

інші прямі витрати

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати

011

483883,28

7,0332

777450,4682

6,2031

1047351,9439

8,7194

256463,49

10,4253

495340,1166

10,5641

668932,8665

17,0321

2

Адміністративні витрати

012

295742,50

4,2986

619459,1356

4,9425

975533,7024

8,1215

266505,60

10,8336

542752,8244

11,5752

854735,9081

21,7629

3

Витрати на збут

013

214503,87

3,1178

399959,7028

3,1920

390773,7157

3,2533

62129,61

2,5256

86421,5596

1,8431

194561,2864

4,9538

9

Вартість послуги споживачам за відповідними тарифами

025

1447819,57

21,0439

2896754,3296

23,3031

3663624,7710

30,5003

1070558,89

43,51872

2284884,6582

48,4016

3008447,7711

76,5998

10

Обсяг водопостачання та водовідведення споживачам, усього,

зокрема на потреби (тис. куб. м):

026

68,8

 

24,6

 

125,3

 

46,9

 

120,1

 

39,3

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Населення/бюджетний установ/ інших споживачів

027

56,8/7,8/

3,4

 

 

 

104,8/14,7/5,8

 

31,4/13,9/1,6

 

103,6/11,3/5,2

 

27,4/10,4/1,5

 

 

 

 

 

 

 

11

Середньозважений тариф

031

 

21,0439

 

23,303

 

30,5003

 

43,5187

 

48,4016

 

76,5998