Фото без описуОдним з пріоритетних напрямів діяльності Держпраці є запобігання використанню не задекларованої праці.

 Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей. Не задекларована праця не тільки не обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників.

Згідно ст. 43 Конституції України Кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком сторін трудового договору. Тобто трудовий договір повинен оформлятися наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, з яким необхідно ознайомити працівника. Необхідно Повідомити органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України до початку роботи; внести роботодавцем запису до трудової книжки, поданої працівником у встановленому порядку; інформувати працівника про умови праці, ознайомлення з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначення працівникові робочого місця та проведення інструктажу з техніки безпеки (ст. 29 КЗпП) та ін.

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Лише після належного оформлення трудових обов’язків працівник приступає до виконання своїх обов’язків.

Виконання трудової функції ( роботи) без належним чином оформлених трудових відносин із роботодавцем є нелегальною працею, що являється грубим порушенням законодавства про працю, внаслідок чого працівник  як правило позбавляється своїх трудових прав та державних соціальних гарантій. Укладаючи трудовий договір працівник набуває можливості на реалізацію своїх трудових прав та державних соціальних гарантій зокрема: права на своєчасну оплату праці на рівні не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, право на відпочинок (в тому числі на оплачувану щорічну відпустку), на здорові і безпечні умови праці, на вирішення колективних трудових спорів,  на об’єднання в професійні спілки, на участь в управління підприємством, на забезпечення соціального медичного забезпечення, які здійснюються через Пенсійний Фонд, відповідні  Фонди соціального страхування та через Державну службу з питань зайнятості.

Управління Держпраці у Чернігівській області вкотре наголошує: лише офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні оплачувані відпустки.

 Головний державний інспектор

відділу з питань додержання законодавства

про працю та аналітичного забезпечення

Управління Держпраці у Чернігівській області

  Олександр ЗАЛУГОВСЬКИЙ