Уряд опублікував постанову Кабінету Міністрів України №591, яка оновила порядки виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній (постанова №859) та професійній (постанова №1040) основі. Зазначені зміни були підготовлені Міністерством соціальної політики України разом з Асоціацією міст України у зв’язку з тим, що попередньо прийнята постанова КМУ №1040 потребувала суттєвих додаткових видатків з бюджетів громад.

ОСНОВНІ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ (постанова № 1040)

Компенсація не призначається особі, яка одночасно і надає соціальні послуги, і отримує їх (догляд вдома, денний догляд, паліативний догляд)

Визначено, що компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують соціальні послуги догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору.

Орган місцевого самоврядування комплексно визначає ступінь індивідуальних потреб в наданні послуг з догляду

Уповноважений орган здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, за показниками, затвердженими Кабміном та готує висновок. Якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи їй установлено IV групу рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби), соціальні послуги з догляду на професійній основі можуть надаватися два - три рази на тиждень; IV групу рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - чотири - п’ять разів на тиждень; V групу рухової активності - шість - сім разів на тиждень (у разі потреби).

Орган місцевого самоврядування пропонує особі альтернативні способи отримання соціальних послуг

Уповноважений орган пропонує особі отримувати соціальні послуги з догляду надавачем соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання) комунального чи недержавного сектору. Якщо особа відмовляється від отримання таких послуг, уповноважений орган може їй відмовити в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Зазначена норма направлена на забезпечення надання соціальних послуг особам з урахуванням спроможності органів місцевого самоврядування

ОСНОВНІ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ (постанова № 859)

Постановою також визначено, що орган місцевого самоврядування протягом двох робочих днів після отримання відповідних заяв здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється фахівцями уповноваженого органу разом із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та/або її законного представника. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, уповноваженим органом готується висновок за затвердженою формою.

Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй установлено IV чи V групу рухової активності. Показники, за якими здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб, затверджені цією ж постановою.