Фото без опису1.Найменування замовника: Ріпкинська селищна рада (далі – Замовник)

1.1.Місцезнаходження  замовника: 15000, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський район, смт. Ріпки, вул. Святомиколаївська, 85

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 04412583

1.3.Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Ріпкинської селищної територіальної громади (код згідно ЄЗС ДК021:2015: 90520000-8: Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами).

 

3. Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 послуга, що включає в себе утилізацію 3,2 тонн непридатних до використання ХЗЗР (у тому числі: Малолиственський старостинський округ за межами с. Суличівка – 2 тонни, за межами населеного пункту смт Ріпки – 1,2 тонн)

 

4. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Місце надання послуг:

-  Малолиственський старостинський округ Чернігівська область Чернігівський район, 400 м від с. Суличівка (широта – 51,731881; довгота – 31,060211);

- Чернігівська область смт Ріпки, за межами населеного пункту – 400 м від смт Ріпки (широта – 51,814002; довгота – 31,105244).

 

5. Розміру бюджетного призначення та очікувана вартість предмета закупівлі: 309120,00 грн. (триста дев’ять тисяч сто двадцять гривень 00 коп.)

Обґрунтування - Здійснення комплексу заходів зі знешкодження безхазяйних непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР) екологічно безпечним методом, ліквідація загрози забруднення грунтів та підземних водоносних горизонтів на території Ріпкинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області. Також, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, та тари з-під них шляхом їх екологічно безпечного  упакування в сертифіковану закриту тару, перевезення до місць тимчасового зберігання, вилучення, утилізації та/або знищення, та/або знешкодження.

Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету

 

6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.10.2023 р.

                   

7. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-16-000858-a

 

8. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

 

9. Інформація про предмет закупівлі:

- Ступінь масштабності екологічного впливу – місцевий.

- Дані послуги не потребують розробки проектної документації Замовником.

- Характеристика небезпечних хімічних речовин - безхазяйні непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин, що розміщені на території Ріпкинської селищної територіальної громади.

- Стан тари та упаковки - потребує затарення в сертифіковану закриту тару.

 

10. Вимоги надання послуг:

10.1. Нормативно-правові вимоги.

Учасник повинен:

- провадити свою діяльність згідно з вимогами законодавства України, зокрема Закону України «Про управління відходами», Закону України  «Про пестициди і агрохімікати», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»;

- забезпечити при здійсненні перевезень відходів у межах України дотримання вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» та інших нормативно-правових актів, які встановлюють правила перевезення небезпечних вантажів;

- здійснити упакування відходів згідно з інструкціями з упакування до ДОПНВ (ADR Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів) та МКМПНВ (IMDG Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів) з урахуванням особливих та спеціальних вимог, забезпечити нанесення на упаковку відповідного маркування у випадку вивезення за межі України у подальшому;

- мати узгоджену та затверджену в установленому порядку нормативно-технічну документацію (технологічний регламент, технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції або інше), за якою здійснюються операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

10.2. Технологічні вимоги.

Учасник забезпечує:

- упакування в сертифіковану, закриту тару (придатну для тимчасового зберігання відходів та безпечного перевезення, в тому числі міжнародного, у відповідності з діючими вимогами до транспортування небезпечних речовин), навантаження, перевезення до місць тимчасового зберігання, розвантаження в місцях тимчасового зберігання, утилізації та/або знищення, та/або знешкодження небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, та тари з-під них, що знаходяться на території Ріпкинської селищної територіальної громади;

- дотримання санітарних правил і вимог техніки безпеки під час здійснення безпосередніх технологічних операцій з відходами;

- замовник не несе відповідальності за процес поводження Учасника-переможця процедури закупівлі із даними небезпечними хімічними речовинами, у тому числі непридатними або забороненими до використання хімічними засобами захисту рослин, та тари з-під них з моменту початку надання послуг;

- відвантаження небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, проводити в присутності  представників Ріпкинської селищної ради;

- проведення відео фіксації здійснюється представниками Ріпкинської селищної ради.

10.3. Вимоги до наявності дозвільно – ліцензійних документів.

При надані послуг учасником забезпечуються дотримання вимог природоохоронного законодавства.

У складі пропозиції надається копії ліцензії, сертифікатів, дозволів, виданих уповноваженими державними органами, необхідних для надання послуг.

Учасник повинен:

- здійснити у встановленому порядку страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час здійснення операцій з відходами;

- забезпечити допуск до небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, та тари з-під них тільки осіб, які мають професійну підготовку щодо поводження з небезпечними відходами, що підтверджується посвідченням відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Мінюсті України 15.02.2005 за № 231/10511, та не мають медичних протипоказань;.