Фото без описуВолонтер пробації - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Для чого потрібні волонтери пробації?

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

Хто може бути волонтером пробації?

До волонтерської діяльності, пов’язаної із пробацією, можуть залучатися:

  • студенти вишів;

  • фахівці державних органів та установ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів зайнятості та ін.)

  • члени благодійних та громадських організацій;

  • члени релігійних організацій;

  • фізичні особи, які володіють певними знання, уміннями та навичками, що можуть сприяти виконанню завдань, поставлених перед уповноваженими органами з питань пробації.

Хто не може бути волонтером пробації?

До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

Що потрібно для того, щоб стати волонтером пробації?

Оцінка доцільності залучення особи до волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, проводиться уповноваженим органом з питань пробації на підставі:

  1. інформації, наданої кандидатом (анкета, документ, що посвідчує особу, документ про освіту, трудова книжка, документи, що підтверджують наявність спеціальних знань або навичок, та ін.);

  2. відомостей про відсутність судимості;

  3. інформації уповноважених органів з питань пробації щодо здійснення кандидатом волонтерської діяльності в інших підрозділах Центру пробації.

Збір інформації, необхідної для проведення такої оцінки, здійснюється під час особистої співбесіди з кандидатом, а також шляхом направлення запитів до відповідних органів(за результатами проведеної співбесіди).

Співбесіда з кандидатом у волонтери здійснюється після вивчення працівником уповноваженого органу з питань пробації заповненої кандидатом анкети.

За результатами проведеної співбесіди приймається рішення про здатність особи виконувати діяльність волонтера пробації.

У разі, якщо кандидат відповідає всім вимогам для здійснення волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, та може забезпечити виконання завдань, наразі поставлених уповноваженим органом з питань пробації, йому пропонується написати заяву на зарахування до числа волонтерів пробації.

У разі, якщо кандидат відповідає вимогам для здійснення волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, але на даний час відсутні завдання, до яких він може бути залучений, його дані заносяться до Списку кандидатів у волонтери пробації. Цього кандидата може бути залучено до взаємодії з уповноваженим органом з питань пробації, коли з’явиться відповідне завдання.