Фото без описуРіпкинська селищна рада повідомляє, що розроблено проєкт Перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради на 2024-2027 роки.

Пропозиції до проєкту Перспективного плану приймаються на електронну адресу відділу освіти Ріпкинської селищної ради ripky-osvita@ukr.net до 10:00 години 06 червня 2024 року.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

трансформації та формування ефективної мережі

закладів загальної середньої освіти

Ріпкинської селищної ради

на 2024-2027 роки

 

1. Актуальність, передумови та законодавче підґрунтя розробки Перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради на 2024-2027 роки

 

Освіта є важливим визначальним чинником економічного, соціального і духовного розвитку суспільства, виконує соціальне замовлення держави і реалізує запити громадян щодо забезпечення розвитку й самореалізації кожної особистості в нових соціально-економічних умовах.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики. На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації та модернізації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях від дошкільної освіти– до вищої.

Станом на сьогодні для багатьох органів місцевого самоврядування гостро стоять питання оптимізації закладів освіти, їх перейменування, зміни типу тощо. Підставою тому слугують закони у сфері освіти, які приймаються з певною періодичністю. Законом України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» було передбачено, що переоформлення установчих документів закладів освіти, з метою приведення їх у відповідність із цим Законом, здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом (до вересня 2022 року).

З прийняттям та вступом у дію Закону України від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

Зважаючи на необхідність вдосконалення окремих положень законодавства, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», що набрав чинності 08.08.2021 року.

Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти Кабінет Міністрів України постановою від 05.03.2024 № 245 вніс зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, згідно з якими за рахунок освітньої субвенції не здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить:

- з 1 вересня 2025 р. – менше 45 осіб;

- з 1 вересня 2026 р. – менше 60 осіб.

Сьогодні виникає багато питань, пов’язаних із забезпеченням надання дітям якісної освіти, зокрема в закладах загальної середньої освіти сільської місцевості. За останні роки мережа ЗЗСО зазнала скорочення контингенту учнів у сільській місцевості під впливом несприятливої демографічної ситуації, військової агресії російської федерації проти України, що призвело до виїзду з території України сімей з дітьми, негативних соціально-економічних чинників та низьких показників народжуваності.

Одним з найголовніших напрямів реформування освіти є модернізація галузі на рівні громади. Без глибокого аналізу стану освіти та її проблем неможливо чітко окреслити її роль і місце в стратегії реформування шкільної освіти та визначити перспективи розвитку.

Розроблення Перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради на 2024-2027 роки (далі – План) зумовлено процесами оновлення системи освіти, яка спрямована на приведення у відповідність до сучасних стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів учнів громади щодо здобуття якісної освіти.

Основними завданнями реалізації Плану є:

- забезпечення доступу до освіти для всіх дітей громади незалежно від місця проживання, можливості вибору ними закладів освіти;

- підвищення якості освітніх послуг, ефективності освітнього процесу, в тому числі результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

- варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів;

- створення умов для розвитку здібностей дітей з особливими освітніми потребами;

- ефективне використання наявних матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів громади.

Статтею 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні:

- початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

- гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

- ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Остаточний перехід до нової мережі має відбутися у 2027 році, коли учні «Нової української школи» вступатимуть до 10 класу.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття цього Плану слід зазначити наступне. Типові проблеми сільської школи – застаріла матеріально-технічна база, відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення. Серед сучасних вимог – створення інклюзивного середовища (за потреби). Перш за все у закладах освіти необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Для класів з наповнюваністю менше 5 учнів організовується індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу, що за собою веде до зменшення кількості годин у навчальному плані, відсутності повноцінної позакласної, спортивно-масової, виховної роботи, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Отже, головна суперечність окремих сільських шкіл, – забезпечення якісної освіти сільським дітям. Проте сільські школи різні. Особливо великі труднощі в наданні учням якісної освіти мають заклади з малою кількісно дітей та малокомплектні школи. Під час розроблення Плану було проаналізовано демографічну ситуацію в громаді і в окремих населених пунктах у найближчій перспективі, стан економіки громади, освітніх ресурсів, географічне розташування освітніх закладів, прогнозовані контингенти шкіл, освітні потреби населення.

Важливу роль у поліпшенні якості освіти відіграє забезпечення оптимальних умов для навчання кожної дитини, до яких у нашій громаді належить, насамперед, організація підвозу. На сьогоднішній день 29,3 % учнів проживають за межею пішохідної доступності. У громаді наявна достатня кількість автотранспортних засобів для здійснення підвозу, але частина з них –  застаріла техніка. У 2023-2024 навчальному році автобусний парк поповнився двома новими шкільними автобусами.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У сільських школах громади відсутні класи з поглибленим вивченням окремих предметів. В умовах невеликих малокомплектних закладів неможливо забезпечити якісне профільне навчання.

Метою Плану є створення мережі рідних типів закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради, що забезпечить територіальну доступність початкової та/або базової середньої освіти та створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Мережа закладів загальної середньої освіти функціонує в різних соціально-економічних і демографічних умовах. Тому необхідно розглянути основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

1) наявність класів із наповнюваністю менше 5 учнів, що змушує переводити їх на індивідуальну форму навчання;

2) низька наповнюваність шкіл учнями, що в недалекій перспективі може позбавити Радульський (прогнозовано 43 учні) і Вербицький (прогнозовано 78 учнів) ліцеї державного фінансування (освітньої субвенції);

3) неможливість забезпечення якісного профільного навчання;

4) брак годин за фахом для вчителів та скорочення штатних посад;

5) збільшення витрат на утримання одного учня;

6) застаріла матеріально-технічна база закладів.

Вирішити вказані проблеми можливо шляхом трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради, створивши оптимальну мережу закладів освіти громади, що забезпечить територіальну доступність початкової та базової середньої освіти та створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Трансформація ЗЗСО громади відбуватиметься шляхом:

- створення академічного ліцею;

- реорганізація (пониження ступеня) закладів освіти;

- ліквідація чи створення філії малокомплектних закладів освіти.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів закладів освіти і форм організації освітнього процесу. Розробляючи План, відділ освіти виходив з розрахунків, які чітко демонструють, що малокомплектні школи громади, які функціонують в обмеженому соціально-культурному середовищі, де низька народжуваність, наявні проблеми з інфраструктурою, соціально-культурною та виробничими сферами села, не мають значної перспективи розвитку.

Крім того, необхідно врахувати основні вимоги до ліцеїв, відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, Положенням про ліцей та Ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

- функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів, вводиться в дію з 01.09.2027);

- функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;

- забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;

- створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;

- підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;

- забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;

- забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;

- забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;

- відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

У процесі трансформації мережі ЗЗСО громади буде максимально збережено початкові школи (учні молодших класів мають навчатися там, де вони живуть). При недостатній чисельності учнів середніх і старших класів організовується гарантований підвіз до найближчих базових шкіл, де мають бути створені кращі умови для одержання учнями якісної освіти.

 

2. Перелік заходів Плану, строки та етапи його виконання

 

Виконання Плану розраховано на 2024-2027 роки.

 

Заходи щодо реалізації завдань Плану

1. Приведення у відповідність до Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» типів закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради шляхом створення ліцею на базі існуючого закладу загальної середньої освіти та забезпечення профільної освіти (10-11 (12) класи)

 

№ з/п

Назва закладу освіти

Ліцензійні умови, структурні підрозділи

Рішення про створення ліцею

Примітка

1

Ріпкинський ліцей (опорний заклад) Ріпкинської селищної ради.

Функціонування не менш двох класів за трьома профілями на рівні профільної середньої освіти;

структурні підрозділи:  -«гімназія» (на перехідний період).

Філія – Радульська гімназія

Рішення про створення ліцею з 01.09.2027.

Припинити набір до 10 класу Радульського ліцею з 01.09.2024 року.

Рішення про створення філії з 01.09.2025 року

Зміна найменування закладу

 

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти

 

№ з/п

Назва закладу освіти

Структурні підрозділи/філії

Ріщення про створення гімназії

Зміна мережі закладів загальної середньої освіти

Примітка

1

Ріпкинська гімназія імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради

структурні підрозділи: «початкова школа»

Рішення про створення гімназії з 01.09.2027.

Припинити набір до 10 класу з 01.09.2026

Перепрофілювання (зміна типу), зміна найменування

 

2

Замглайська гімназія Ріпкинської селищної ради

Структурні підрозділи: «початкова школа»

Рішення про створення гімназії з 01.09.2027.

Припинити набір до 10 класу з 01.09.2026

Перепрофілювання (зміна типу), зміна найменування

 

3

Вербицька гімназія Ріпкинської селищної ради

Структурні підрозділи: «початкова школа»

Рішення про створення гімназії з 01.09.2027.

Припинити набір до 10 класу з 01.09.2026

Перепрофілювання (зміна типу), зміна найменування

 

 

Відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України. Формування обсягів освітньої субвенції для місцевих бюджетів на 2024 рік здійснено відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (зі змінами). Відповідно до формули розподілу освітньої субвенції  на 2024 рік розрахункова наповнюваність класів (РНК) в Ріпкинській селищній раді становить – 16,5 учнів, фактична наповнюваність – 16,2.

Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 № 215, не дозволятиметься фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти з кількістю учнів менше як 45 осіб (з 01.09.2025) та менше як 60 осіб (з 01.09.2026).

 

* Порядок реалізації заходів, визначених Планом може змінюватися у разі внесення відповідних змін до нормативно-правових актів України, погіршення демографічної ситуації в населених пунктах.

 

3. Очікувані результати виконання Плану

 

Основними результатами Плану, яких планується досягти, є:

- здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Ріпкинської селищної ради у відповідності до вимог чинного законодавства України;

- створення ефективної, доступної та спроможної мережі гімназій;

- створення ліцею, який за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможе з 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

- створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти, їх самореалізації, вибору професії та оволодіння ключовими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, соціалізації, подальшої трудової діяльності.

 

4. Координація та контроль за ходом виконання Плану

 

Координація заходів, передбачених Планом, покладається на Відділ освіти Ріпкинської селищної ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Планом, покладається на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Перспективна мережа закладів загальної середньої освіти

Ріпкинської селищної ради

№ з/п

Назва закладу освіти

Структурні підрозділи/філії

Примітка

1

Ріпкинський ліцей (опорний заклад) Ріпкинської селищної ради

Функціонування не менш двох класів за трьома профілями на рівні профільної середньої освіти;

структурні підрозділи:  - «гімназія» (на перехідний період).

Філія – Радульська гімназія

з 01.09.2027

 

 

 

 

 

 

з 01.09.2025

2

Ріпкинська гімназія імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради

структурні підрозділи:  «початкова школа»

з 01.09.2027

3

Замглайська гімназія Ріпкинської селищної ради

Структурні підрозділи: «початкова школа».

з 01.09.2027

4

Вербицька гімназія Ріпкинської селищної ради

Структурні підрозділи: «початкова школа».

з 01.09.2027