Фото без описуНачальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер , категорія «Б».

Посадові обов’язки:

-здійснює керівництво діяльністю відділу, планує та організовує його роботу;

-забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.;

-здійснює організацію контролю за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій про виконання бюджетів та інших клієнтів, які здійснюються органом Казначейства;

- здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень і витрат про виконання бюджетів;

- забезпечує щоденний контроль за відповідністю відображення проведених операцій за надходженнями, касовими видатками та залишками коштів загального та спеціального фонду;

- здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

- забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

- забезпечує дотримання фінансової дисципліни, своєчасність та законність проведення бухгалтерських операцій.

Кваліфікаційні вимоги.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 6500 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість призначення на посаду:

- у період дії воєнного стану;

- граничний строк перебування особи на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання.

Для призначення на посаду особи подають на електронну пошту управління office.ripkn@cn.treasury.gov.ua резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), в якому обов'язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, (за наявності відповідних вимог).

Резюме приймається до 17 год. 00 хв. 08 липня 2022 року.

Додаткова інформація:  тел. (04641) 2-19-05, office.ripkn@cn.treasury.gov.ua, Рубис Олена Миколаївна.